آلبوم 5 آذر سالروز تشکیل بسیج مردمی

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/09/05
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: هفته بسیج، بزرگ داشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است. گمان غلطی است اگر بسیج را حاصل جنگ تحمیلی یا انقلاب اسلامی بدانیم. بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است که با ظهور اسلام تولد یافته و در ملت های مسلمان رشد کرده است. هوشمندی حضرت امام خمینی رحمه الله و عدالت خواهی میلیون ها انسان باایمان، تنها، تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود.
آلبوم 5 آذر سالروز تشکیل بسیج مردمی

تصویر

5 آذر سالروز تشکیل بسیج مردمی 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: