آلبوم آشنایی با مشاغل 10- حسابداری

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/10/06
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: در واقع هدف شغل حسابداری جمع آوری و ثبت و خلاصه کردن اطلاعات ، طبقه بندی اطلاعات و تهیه گزارش ها و صورت های مالی است. آن چه برای حسابداران اهمیت دارد درآمد این حرفه در ایران و خارج از کشور است .درآمد شغل حسابداری متناسب با خصوصی یا دولتی بودن هر سازمان تفاوت دارد. در سازمان های دولتی حقوق حسابداران با توجه به قانون خدمات کشور داده می شود. اما معمولاً شرکت های خصوصی نرخ ثابتی ندارند و مواردی همچون تجربه و مهارت فرد حسابدار، آشنایی و کار با نرم افزار، داشتن مدرک و تحصیلات در میزان حقوقی که یک حسابدار دریافت می کند تاثیر دارد و به صورت توافقی میزانی بین کارفرما و کارمند در نظر گرفته می شود. ثبت اسناد مربوط به دریافت ها و پرداخت های مالی، هزینه و درآمد، و کنترل حساب سود و زیان، ثبت درآمدها، ارائه گزارش ها، ثبت اسناد حقوق و دستمزد، ثبت اسناد فروش، ثبت ورود و خروج کالاها از انبار و . . . برخی از وظایفی هستند که یک حسابدار بر عهده دارد.
آلبوم آشنایی با مشاغل 10- حسابداری

تصویر

آشنایی با مشاغل 10- حسابداری 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: