مینا آقازیارتی فرهانی


مینا فراهانی متولد 1370 در تهران.جدیت نظم زیاد ،سرعت مناسب و قابلیت انتقال مفاهیم به زبان ساده از ویژگی های مثبت این معلم گرامی است.توانمندی در زمینه ی خوشنویسی،ورزش هندبال،TTC و زبان فرانسه از ویژگی های عالی و خاص این معلم گرامی می باشد.
مینا آقازیارتی فرهانی
سخن دبیر
هدف بنده به عنوان یک دبیر نشان دادن راهی است که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد.
ماه تولد:
خرداد

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت ارشد کسب و کار

رایانامه:

تلگرام:
سال شروع به کار:
۱۳۹۱