کلاس آنلاین آمادگی المپیاد ریاضی

آرشام جمشیدی

آرشام جمشیدی

کارشناسی ریاضی محض
شروع به کار از سال 1388
کد: 140057
تاریخ شروع: 1401/07/09
تاریخ پایان: 1401/11/08
زمان: شنبه؛ 17:45 تا 19:15 شنبه؛ 16:00 تا 17:30 یک‌شنبه؛ 17:45 تا 19:15 یک‌شنبه؛ 16:00 تا 17:30
تعداد جلسه: 60
قیمت: 28,500,000 بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال
دریافت مشاوره و
شرکت در یک جلسه از این دوره
به صورت رایگان
ثبت نام
ثبت نام
دریافت مشاوره و شرکت در یک جلسه از این دوره به صورت رایگان

نمونه تدریس

مدرس

متولد شمیران، دانش‌آموخته ریاضی‌محض از دانشگاه صنعتی شریف، دارنده مدال نقره المپیاد ریاضی، مدرس حرفه‌ای المپیاد ریاضی و کامپیوتر در مدارس برتر تهران. تدریس تعاملی و مبتنی بر روش‌های خلاقانه از ویژگی‌های بارز این استاد گرانقدر می‌باشد.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: