کلاس آنلاین آمادگی المپیاد زیست‌شناسی

پیام فتاحی

پیام فتاحی

دکترا پزشکی
شروع به کار از سال 1395
کد: 140060
تاریخ شروع: 1401/07/09
تاریخ پایان: 1401/11/08
زمان: یک‌شنبه؛ 19:30 تا 21:00 دوشنبه؛ 16:00 تا 17:30 دوشنبه؛ 17:45 تا 19:15
تعداد جلسه: 60
قیمت: 28,500,000 بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال
دریافت مشاوره و
شرکت در یک جلسه از این دوره
به صورت رایگان
ثبت نام
ثبت نام
دریافت مشاوره و شرکت در یک جلسه از این دوره به صورت رایگان

نمونه تدریس

مدرس

متولد تهران، دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی، دارنده مدال برنز المپیاد زیست‌شناسی، مدرس حرفه‌ای المپیاد زیست‌شناسی و سلول‌های بنیادی در مدارس برتر تهران. تدریس منظم، نکته‌ای، مبتنی بر مفاهیم کلیدی و ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان، از ویژگی‌های بارز این استاد گرانقدر می‌باشد.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: