کلاس آنلاین آمادگی المپیاد فیزیک

حسن فیض اللهی

حسن فیض اللهی

کارشناسی مهندسی برق
شروع به کار از سال 1390
کد: 140066
تاریخ شروع: 1401/07/09
تاریخ پایان: 1401/11/08
زمان: دوشنبه؛ 17:45 تا 19:15 دوشنبه؛ 16:00 تا 17:30 چهارشنبه؛ 17:45 تا 19:15
تعداد جلسه: 60
قیمت: 28,500,000 بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال
دریافت مشاوره و
شرکت در یک جلسه از این دوره
به صورت رایگان
ثبت نام
ثبت نام
دریافت مشاوره و شرکت در یک جلسه از این دوره به صورت رایگان

نمونه تدریس

مدرس

دانش‌آموخته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دارنده مدال نقره المپیاد فیزیک، مدرس حرفه‌ای المپیاد فیزیک در مدارس برتر تهران. تدریس مفهومی و مبتنی بر روش‌های خلاقانه تدریس، از ویژگی‌های بارز این استاد گرانقدر می‌باشد.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: