آموزشگاه بلوغ اندیشه شهریار

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت خانم خراسانی