آموزشگاه حکیمانه لنجان

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه و پسرانه با مدیریت خانم ضیایی چمگردانی