آموزشگاه سروش اسلام‌آباد‌غرب

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای پای‌خسته