آموزشگاه شهید مطهری کوهدشت

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای نیک زاد