آموزشگاه علوی برازجان

متوسطه‌ی اول دخترانه با مدیریت آقای خسروی