آموزشگاه علوی فسا

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای صادقی

جزییات تماس

استان: فارس
شهرستان: فسا
نشانی: بلوار شهیدبهشتی، روبروی کانون امام رضا
تلفن: 53314199