آموزشگاه نورشریف ملکان

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای دادپرنیان