آموزگار دوم دبستان

لیلا فخار

لیلا فخار

حقوق خصوصی
مریم سربندی

مریم سربندی

مدیریت کسب و کار
فاطمه گیلانپور راد

فاطمه گیلانپور راد

مترجمی زبان انگلیسی
مریم اقتداریان

مریم اقتداریان

آموزش ابتدایی
مهسا مرادی

مهسا مرادی

مدیریت آموزشی
معصومه غیبی

معصومه غیبی

مدیریت آموزشی
سمیرا ماستری فراهانی

سمیرا ماستری فراهانی

تکنولوژی آموزشی
سعیده فرخی

سعیده فرخی

علوم اجتماعی
راضیه لاری

راضیه لاری

مدیریت بازرگانی
زهرا شکیب

زهرا شکیب

زبان و ادبیات فارسی