آموزگار زبان دبستان

آرزو یزدان زاده

آرزو یزدان زاده

علوم تربیتی
فاطمه قربانی اقدم

فاطمه قربانی اقدم

آموزش زبان انگلیسی
نسرین شمگانی

نسرین شمگانی

آموزش زبان انگلیسی
لیلا حیدری

لیلا حیدری

مترجمی زبان انگلیسی
ماریه آزاد سرشت

ماریه آزاد سرشت

مترجمی زبان انگلیسی
عاطفه رجبی

عاطفه رجبی

مترجمی زبان انگلیسی
فهیمه محمدنبی

فهیمه محمدنبی

فقه و مبانی حقوق
شقایق رضایی

شقایق رضایی

تربیت بدنی
پریسا اجاق

پریسا اجاق

آموزش زبان انگلیسی
مریم ملکی

مریم ملکی

آموزش زبان انگلیسی
نیلوفر شکیبا مهر

نیلوفر شکیبا مهر

مترجمی زبان انگلیسی
فرنوش اکبرتهرانی

فرنوش اکبرتهرانی

علوم ارتباطات اجتماعی
مرتضی آهنگری

مرتضی آهنگری

آموزش زبان انگلیسی
سحر درخشی

سحر درخشی

تکنولوژی آموزشی
سحر فرحی

سحر فرحی

مترجمی زبان انگلیسی
نازیلا ماهینی

نازیلا ماهینی

ریاضیات و کاربردها
کبری ایمانی

کبری ایمانی

مترجمی زبان انگلیسی
هاله خرم طوسی

هاله خرم طوسی

مترجمی زبان انگلیسی
مهسا مرادی

مهسا مرادی

مدیریت آموزشی
زهرا علیزاده

زهرا علیزاده

مهندسی صنایع
ساره صادقی

ساره صادقی

مهندسی شیمی
ناهید سامانی

ناهید سامانی

مهندسی فناوری اطلاعات
بهناز امینی علویجه

بهناز امینی علویجه

آموزش زبان انگلیسی
کبری امیدی

کبری امیدی

زبان شناسی
آیسان فریدی اوغانی

آیسان فریدی اوغانی

زبان و ادبیات انگلیسی
الهام رفیعی

الهام رفیعی

آموزش زبان انگلیسی
کیانا حسن پور

کیانا حسن پور

دبیری زبان انگلیسی
مژگان مقدسی

مژگان مقدسی

مدیریت بازرگانی
مریم آقاجانی

مریم آقاجانی

دبیری زبان انگلیسی
صدف حبیبی

صدف حبیبی

مهندسی معماری
گلاره پرنور

گلاره پرنور

آموزش زبان انگلیسی
عاطفه صادقی

عاطفه صادقی

آموزش زبان انگلیسی
الیزا زارعی

الیزا زارعی

زبان و ادبیات انگلیسی
سودا محمودزاده

سودا محمودزاده

دبیری زبان انگلیسی