آموزگار زبان دبستان

آرزو یزدان زاده

آرزو یزدان زاده

علوم تربیتی
بنفشه فریدونی

بنفشه فریدونی

مترجمی زبان انگلیسی
نسرین شمگانی

نسرین شمگانی

آموزش زبان انگلیسی
لیلا حیدری

لیلا حیدری

مترجمی زبان انگلیسی
سحر علی پناه

سحر علی پناه

مترجمی زبان انگلیسی
فهیمه محمدنبی

فهیمه محمدنبی

فقه و مبانی حقوق
پرستو موسوی

پرستو موسوی

حسابداری
شقایق رضایی

شقایق رضایی

تربیت بدنی
پریسا اجاق

پریسا اجاق

آموزش زبان انگلیسی
مریم ملکی

مریم ملکی

آموزش زبان انگلیسی
غزاله شهداد

غزاله شهداد

مترجمی زبان انگلیسی
فرنوش اکبرتهرانی

فرنوش اکبرتهرانی

علوم ارتباطات اجتماعی
سحر کاشی

سحر کاشی

آموزش زبان انگلیسی
مرتضی آهنگری

مرتضی آهنگری

آموزش زبان انگلیسی
مجتبی سراری

مجتبی سراری

مترجمی زبان انگلیسی
سحر درخشی

سحر درخشی

تکنولوژی آموزشی
سحر فرحی

سحر فرحی

مترجمی زبان انگلیسی
نازیلا ماهینی

نازیلا ماهینی

ریاضیات و کاربردها
کبری ایمانی

کبری ایمانی

مترجمی زبان انگلیسی
مینا تاجیک

مینا تاجیک

میکروبیولوژی
عاطفه الهی وندائی

عاطفه الهی وندائی

زبان و ادبیات انگلیسی
زهرا حنیفی

زهرا حنیفی

مترجمی زبان انگلیسی
مهسا مرادی

مهسا مرادی

مدیریت آموزشی
ساره صادقی

ساره صادقی

مهندسی شیمی
مهسا پریشان

مهسا پریشان

آموزش زبان انگلیسی
عطیه زندی

عطیه زندی

مهندسی معماری
کبری امیدی

کبری امیدی

زبان شناسی
حسانه محمدحسینی

حسانه محمدحسینی

مهندسی هوافضا
مهرآسا ضرغامی

مهرآسا ضرغامی

آموزش زبان انگلیسی
صدف حبیبی

صدف حبیبی

مهندسی معماری
گلاره پرنور

گلاره پرنور

آموزش زبان انگلیسی
الهه ساعد

الهه ساعد

آموزش زبان انگلیسی
عاطفه علائی

عاطفه علائی

مدیریت بازرگانی
نسیم فضلی

نسیم فضلی

مهندسی عمران
صبا صداقت زاده

صبا صداقت زاده

مهندسی عمران