اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت
پرورشی |

مشهد - دبستان پسران خانم صبوریان خانم مجاوریان خانم کریمی خانم پناهی خانم خجسته خانم رستم زادگان خانم یوسف زاده آقای قلی نژاد آقا مهاجر آقا مهاجر

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت 1
اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت 2
اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت 3