اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس تلاش 1

گزارش گروه

اطلاعیه: قابل توجه والدین محترم؛
شکر و سپاس بیکران خداوند بزرگ، که باری دیگر فرزندانمان را در سالی دیگر به ثمر و نتیجه رساندیم و با آرامش خاطر آنان را به آغوش تابستانی خوش، در کنار شما اولیای گرامی می‌سپاریم. به اطلاع شما اولیای گرامی می‌رسانیم کارنامه پسران عزیزمان در روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 13 تحویل شما می‌گردد. همچنین آخرین فرصت برای پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید در این دو روز می‌باشد و با توجه به ثبت نام دانش‌آموزان خارج از مدرسه، عدم مراجعه شما برای پیش ثبت نام در این دو روز به منزله‌ی عدم تمایل به ثبت نام در دبستان علوی محسوب می‌گردد.

گزارش گروه

ریاضی سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: ضرب و تقسیم دو رقمی تکرار و تمرین شد.
تکلیف خانه: 10 تقسیم با باقیمانده و 10 ضرب 3 رقم در یک رقم نوشته شود.
املا سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: دیکته‌ی آموزشی جستجوی کلمه انجام شد.
تکلیف خانه: یک صفحه دیکته دوره‌ی کامل نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: کتاب /story/ تا آخر خوانده شد.
تکلیف خانه: با کلمات پایین صفحات /story/ بیست کلمه، جمله‌سازی کنند.
قرآن سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: دوره و روخوانی انجام شد.

گزارش گروه

فعالیت:
مرور و دوره‌ی کتاب‌ها انجام شد.
ریاضی سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
تکلیف خانه: جدول ضرب تمرین و مرور شود.
املا سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
تکلیف خانه: یک دیکته‌ی دوره‌ای از درس اول تا چشم‌های آسمان یک صفحه نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: کتاب /story/ تا صفحه‌ی 13 کار شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: تقسیم و ضرب تمرین و پای تابلو، فعالیت انجام شد.
املا سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: دیکته‌ی آموزشی در گوشی کل کتاب در کلاس انجام شد.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: دوره کامل انجام شد. آزمون گرفته شد.
مطالعات اجتماعی سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
تکلیف خانه: با توجه به این که دانش‌آموزان فردا ارزشیابی اجتماعی دارند، امشب کتاب و سوالات نوشته شده مطالعه شود.
هدیه‌های آسمان سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: ارزشیابی انجام شد.
قرآن سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: کامل دوره و روخوانی انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: ارزشیابی انجام شد. تقسیم و ضرب تمرین و پای تابلو، فعالیت انجام شد.
علوم سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: ارزشیابی انجام شد.
املا سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: دیکته‌ی آموزشی نقطه‌ای کل کتاب انجام شد.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: مطالب /math/ بطور کامل دوره شد.
تکلیف خانه: فردا دانش‌آموزان آزمون دارند.
هدیه‌های آسمان سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
تکلیف خانه: با توجه به این که فردا ارزشیابی هدیه‌ها دارند، امشب کتاب هدیه‌ها سوالات نوشته شده مطالعه شود، دروس فردا نیز مطالعه شود.
قرآن سوم داوری دولت‌آبادی، لیلا
فعالیت: کامل دوره و روخوانی انجام شد.