اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس دانش 1

گزارش گروه

اطلاعیه: قابل توجه والدین محترم؛
شکر و سپاس بیکران خداوند بزرگ، که باری دیگر فرزندانمان را در سالی دیگر به ثمر و نتیجه رساندیم و با آرامش خاطر آنان را به آغوش تابستانی خوش، در کنار شما اولیای گرامی می‌سپاریم. به اطلاع شما اولیای گرامی می‌رسانیم کارنامه پسران عزیزمان در روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 13 تحویل شما می‌گردد. همچنین آخرین فرصت برای پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید در این دو روز می‌باشد و با توجه به ثبت نام دانش‌آموزان خارج از مدرسه، عدم مراجعه شما برای پیش ثبت نام در این دو روز به منزله‌ی عدم تمایل به ثبت نام در دبستان علوی محسوب می‌گردد.

گزارش گروه

ریاضی دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: در دو زنگ نمونه سوال پای تابلو تمرین شد.
علوم دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: درس پرسیده شد.
فارسی دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: درس پرسیده شد.
نگارش دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: داستان گفته شد.
تکلیف خانه: خلاصه‌ی داستان در دفتر داستان‌نویسی نوشته شود.
قرآن دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: صفحات 110 و 111 کار و پرسیده شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: تمرین کلاسی انجام شد.
فارسی دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: روخوانی تمرین شد.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
فعالیت: ارزشیابی زبان از درس 1 تا 15 گرفته شد.
هدیه‌های آسمان دوم سیفی، عرفانه
تکلیف خانه: چهار صفحه از کتاب هوش علوی انجام شود. کاربرگ‌های پوشه‌ی کار سالانه به دانش‌آموزان تحویل داده شد.

گزارش گروه

تکلیف:
به دلیل ارزیابی زبان انگلیسی تکلیف ندارند.
ریاضی دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: با بازی مار و پله سوالاتی انجام شد.
علوم دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: درس پرسیده شد.
املا دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: دیکته گفته شد.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
تکلیف خانه: روز شنبه ارزشیابی زبان از درس 1 تا 15 گرفته می‌شود.
هدیه‌های آسمان دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: درس پرسیده شد.
قرآن دوم سیفی، عرفانه
فعالیت: صفحات 108 و 109 کار شد.