اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس دانش 2

گزارش گروه

اطلاعیه: قابل توجه والدین محترم؛
شکر و سپاس بیکران خداوند بزرگ، که باری دیگر فرزندانمان را در سالی دیگر به ثمر و نتیجه رساندیم و با آرامش خاطر آنان را به آغوش تابستانی خوش، در کنار شما اولیای گرامی می‌سپاریم. به اطلاع شما اولیای گرامی می‌رسانیم کارنامه پسران عزیزمان در روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 13 تحویل شما می‌گردد. همچنین آخرین فرصت برای پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید در این دو روز می‌باشد و با توجه به ثبت نام دانش‌آموزان خارج از مدرسه، عدم مراجعه شما برای پیش ثبت نام در این دو روز به منزله‌ی عدم تمایل به ثبت نام در دبستان علوی محسوب می‌گردد.

گزارش گروه

ریاضی دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: حل مسئله تمرین شد.
علوم دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: پرسش از کل کتاب انجام شد.
فارسی دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: روخوانی و جمله‌سازی کار شد، شعر درختکاری پرسیده شد.
املا دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: دیکته گفته شد.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
فعالیت: ارزشیابی زبان از درس 1 تا 15 گرفته شد.
هدیه‌های آسمان دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: ارزیابی کل دروس انجام شد.
تکلیف خانه: چهار صفحه از کتاب هوش علوی انجام شود. کاربرگ‌های پوشه‌ی کار سالانه به دانش‌آموزان تحویل داده شد.
قرآن دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: روان‌خوانی کار شد.

گزارش گروه

تکلیف:
به دلیل ارزیابی زبان تکلیف نداریم.
ریاضی دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: تمرین کلاسی انجام شد.
علوم دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: پرسش از کل کتاب انجام شد.
فارسی دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: روخوانی کار و شعر درختکاری پرسیده شد. جمله‌سازی کار شد.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
تکلیف خانه: روز شنبه ارزشیابی زبان از درس 1 تا 15 گرفته می‌شود.
هدیه‌های آسمان دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: ارزیابی کل دروس انجام شد.
قرآن دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: روان‌خوانی کار شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: تمرین کلاسی انجام شد.
علوم دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: پرسش از کل کتاب انجام شد.
فارسی دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: روخوانی کار شد، شعر درختکاری پرسیده شد.
تکلیف خانه: شعر درختکاری حفظ شود.
املا دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: دیکته تلفیقی گفته شد.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
فعالیت: درس family and friends 1 مرور روخوانی دروس انجام شد.
هدیه‌های آسمان دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: پرسش کلاسی شد.
تکلیف خانه: ارزیابی از درس اول تا آخر کتاب داریم. (تمام نکات درس‌ها مطالعه شود.)

گزارش گروه

ریاضی دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: تمرین کلاسی انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
علوم دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: آزمون گرفته شد.
فارسی دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: ارزیابی شفاهی انجام شد.
تکلیف خانه: شعر درختکاری حفظ شود.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
فعالیت: فعالیت: /family and friends 1/ مرور و روخوانی دروس انجام شد.
هدیه‌های آسمان دوم خراسانی، فاطمه
فعالیت: پرسش کلاسی انجام شد.