اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس رنگین کمان 1

گزارش گروه

اطلاعیه: قابل توجه والدین محترم؛
شکر و سپاس بیکران خداوند بزرگ، که باری دیگر فرزندانمان را در سالی دیگر به ثمر و نتیجه رساندیم و با آرامش خاطر آنان را به آغوش تابستانی خوش، در کنار شما اولیای گرامی می‌سپاریم. به اطلاع شما اولیای گرامی می‌رسانیم کارنامه پسران عزیزمان در روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 13 تحویل شما می‌گردد. همچنین آخرین فرصت برای پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید در این دو روز می‌باشد و با توجه به ثبت نام دانش‌آموزان خارج از مدرسه، عدم مراجعه شما برای پیش ثبت نام در این دو روز به منزله‌ی عدم تمایل به ثبت نام در دبستان علوی محسوب می‌گردد.

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی محمودی مطلق چری، فاطمه
فعالیت: همه‌ی دروس مرور شد.

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی محمودی مطلق چری، فاطمه
فعالیت: مفاهیم گذشته مرور شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی محمودی مطلق چری، فاطمه
فعالیت: نشانه‌ها مرور شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی نیازی ها، آزاده
فعالیت: حروف /Yy/ & /Zz/ در دفتر فیلی تثبیت شد. /Picture dictionary: units 5,6,7,8,14,18/ مرور شد.
تکلیف خانه: کلمات /unit 8/ در دفتر کشیده شود.

گزارش گروه

آسمانه پیش‌دبستانی محمودی مطلق چری، فاطمه
فعالیت: ساخت قفس حیوانات وحشی انجام شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی نیازی ها، آزاده
فعالیت: از کتاب First، دروس 9,10 مرور شد. Science، مفاهیم Living& non living , environment مرور شد.