اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس کوشش 1

گزارش گروه

اطلاعیه: قابل توجه والدین محترم؛
شکر و سپاس بیکران خداوند بزرگ، که باری دیگر فرزندانمان را در سالی دیگر به ثمر و نتیجه رساندیم و با آرامش خاطر آنان را به آغوش تابستانی خوش، در کنار شما اولیای گرامی می‌سپاریم. به اطلاع شما اولیای گرامی می‌رسانیم کارنامه پسران عزیزمان در روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 13 تحویل شما می‌گردد. همچنین آخرین فرصت برای پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید در این دو روز می‌باشد و با توجه به ثبت نام دانش‌آموزان خارج از مدرسه، عدم مراجعه شما برای پیش ثبت نام در این دو روز به منزله‌ی عدم تمایل به ثبت نام در دبستان علوی محسوب می‌گردد.

گزارش گروه

فارسی اول ملکوتی خواه، سمیه
فعالیت: ارزیابی دیکته و روان‌خوانی گرفته شد.
زبان انگلیسی اول همراه، راضیه السادات
فعالیت: ویدیو آموزشی تماشا شد.

گزارش گروه

ریاضی اول ملکوتی خواه، سمیه
فعالیت: ارزشیابی گرفته شد.
فارسی اول ملکوتی خواه، سمیه
فعالیت: روان‌خوانی تا آخر کتاب پرسیده شد.
تکلیف خانه: روز شنبه ارزیابی دیکته از اول تا آخر کتاب گرفته می‌شود.
زبان انگلیسی اول همراه، راضیه السادات
فعالیت: کتاب /first 2/ نیمه‌ی دوم مرور شد.
تکلیف خانه: کتاب /first 2/ از اول تا آخر پرسیده می‌شود.

گزارش گروه

ریاضی اول ملکوتی خواه، سمیه
فعالیت: مرور اشکالات انجام شد.
تکلیف خانه: کامل کار شود.
فارسی اول ملکوتی خواه، سمیه
فعالیت: از صفحه‌ی 52تا 76 روان‌خوانی و شعر پرسیده شد. در دفتر مشق از نشانه ک تا نشانه خوا کلمه‌سازی کار شد. دفتر داستان‌نویسی کار شد.
تکلیف خانه: از صفحه‌ی 78 تا آخر کتاب روان‌خوانی و شعر کار شود.
زبان انگلیسی اول همراه، راضیه السادات
فعالیت: کاربرگ دوره انجام شد.
تکلیف خانه: کلمات /ee/_/oo/ کار شود.