اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس کوشش 2

گزارش گروه

اطلاعیه: قابل توجه والدین محترم؛
شکر و سپاس بیکران خداوند بزرگ، که باری دیگر فرزندانمان را در سالی دیگر به ثمر و نتیجه رساندیم و با آرامش خاطر آنان را به آغوش تابستانی خوش، در کنار شما اولیای گرامی می‌سپاریم. به اطلاع شما اولیای گرامی می‌رسانیم کارنامه پسران عزیزمان در روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 13 تحویل شما می‌گردد. همچنین آخرین فرصت برای پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید در این دو روز می‌باشد و با توجه به ثبت نام دانش‌آموزان خارج از مدرسه، عدم مراجعه شما برای پیش ثبت نام در این دو روز به منزله‌ی عدم تمایل به ثبت نام در دبستان علوی محسوب می‌گردد.

گزارش گروه

فارسی اول سلیمانی، فلورا
تکلیف خانه: فردا ارزشیابی روان‌خوانی انجام می‌شود.
املا اول سلیمانی، فلورا
فعالیت: ارزشیابی دیکته انجام شد.

گزارش گروه

تکلیف:
آدینه (تمرین‌های دوره‌ای در منزل انجام شود.)
ریاضی اول سلیمانی، فلورا
فعالیت: آزمون انجام شد.
فارسی اول سلیمانی، فلورا
فعالیت: روان‌خوانی کار شد.
املا اول سلیمانی، فلورا
فعالیت: دیکته‌ی کامل کردنی انجام شد.
زبان انگلیسی اول مختاری زاده محمدی، رعنا
فعالیت: مرور 5 یونیت دوم از کتاب /first 2/ انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی اول سلیمانی، فلورا
فعالیت: تکرار و تمرین جمع و تفریق و جدول ارزش مکانی و ..... کار شد. کاربرگ کار شد.
فارسی اول سلیمانی، فلورا
فعالیت: روان‌خوانی انجام شد. سه بار به صورت کامل دوره شد.
تکلیف خانه: رونویسی از روی کلمات داده شده انجام شود. رونویسی از روی درس سفر دلپذیر انجام شود.
املا اول سلیمانی، فلورا
فعالیت: از درس 18 تا پایان کتاب دیکته گفته شد.
زبان انگلیسی اول مختاری زاده محمدی، رعنا
فعالیت: تکرار و تمرین science و کاربرگ دوره‌ای ازmath , general,science انجام شد.