اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس کوشش 3

گزارش گروه

اطلاعیه: قابل توجه والدین محترم؛
شکر و سپاس بیکران خداوند بزرگ، که باری دیگر فرزندانمان را در سالی دیگر به ثمر و نتیجه رساندیم و با آرامش خاطر آنان را به آغوش تابستانی خوش، در کنار شما اولیای گرامی می‌سپاریم. به اطلاع شما اولیای گرامی می‌رسانیم کارنامه پسران عزیزمان در روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 13 تحویل شما می‌گردد. همچنین آخرین فرصت برای پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید در این دو روز می‌باشد و با توجه به ثبت نام دانش‌آموزان خارج از مدرسه، عدم مراجعه شما برای پیش ثبت نام در این دو روز به منزله‌ی عدم تمایل به ثبت نام در دبستان علوی محسوب می‌گردد.

گزارش گروه

ریاضی اول خادم مؤخر، الهه
فعالیت: جمع و تفریق تمرین شد.
فارسی اول خادم مؤخر، الهه
فعالیت: فصل‌ها تمرین شد.
املا اول خادم مؤخر، الهه
فعالیت: ارزشیابی دیکته گرفته شد.
تکلیف خانه: والدین گرامی در طول تابستان قصه‌خوانی و نوشتن دیکته هر شب تمرین شود.
زبان انگلیسی اول نیکوئی، فرناز
فعالیت: کلمه‌سازی و جمله‌سازی با حروف مغناطیسی (به صورت بازی با حروف) انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی اول خادم مؤخر، الهه
فعالیت: شمارش اعداد از روی جدول و شمارش چندتایی تمرین شد.
املا اول خادم مؤخر، الهه
فعالیت: دیکته کامل کردنی (تقویت دقت و تمرکز) تمرین شد.
تکلیف خانه: روز شنبه از کل کتاب دیکته گفته می‌شود.
زبان انگلیسی اول نیکوئی، فرناز
فعالیت: بخش دوم کتاب /First 2/ مرور شد. /reading/ تمرین شد.
تکلیف خانه: 3 برگه اول /reading/ (در دفتر زبان) تمرین شود.

گزارش گروه

ریاضی اول خادم مؤخر، الهه
فعالیت: کل کتاب ارزشیابی شد.
فارسی اول خادم مؤخر، الهه
فعالیت: داستان‌گویی و داستان‌نویسی با کمک تصویر انجام شد.
املا اول خادم مؤخر، الهه
تکلیف خانه: روز شنبه از کل کتاب دیکته گفته می‌شود.
زبان انگلیسی اول نیکوئی، فرناز
فعالیت: کاربرگ دوره انجام شد. درس‌های کتاب Science مرور شدند.
تکلیف خانه: از روی آخرین کلمات دفتر زبان که در کلاس 3 یا 4 بار از روی آن‌ها نوشته شد، 2 بار دیگر مجددا در دفتر بنویسید.