اصفهان - کودک 1؛ کلاس رنگین کمان 1

گزارش گروه

زبان انگلیسی پیش‌دبستانی شیروانی ده سرخی، فائزه
تکلیف خانه: ابتدا کلیپ آموزشی مشاهده شود و پس از آن کاربرگ انجام شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی پیش‌دبستانی شیروانی ده سرخی، فائزه
تکلیف خانه: بعد از دیدن کلیپ آموزشی کاربرگ انجام شود.

گزارش گروه

هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
تکلیف خانه: این کاردستی رو با مقوا و پنبه درست کن و عکسش را بفرست.
هنر پیش‌دبستانی آقاخانی لنبانی، زهرا
تکلیف خانه: کاردستی ساخت موش
موسیقی سعادت، مژده

گزارش گروه

مهارت زندگی ابراهیمی ناغانی، سیما
تکلیف خانه: کتابچه آموزشی بازی ویژه نوگلان پیش‌دبستان