اطلاعیه درخواست سرویس،ناهار،کیف در مدرسه
آموزش پایه |

مشهد - دبستان پسران 97101 97102 خانم صبوریان خانم مجاوریان خانم کریمی خانم پناهی خانم خجسته خانم رستم زادگان خانم یوسف زاده آقای قلی نژاد آقا مهاجر آقا مهاجر

قابل توجه اولیاء گرامی : چنانچه متقاضی سرویس مدرسه ، کیف در مدرسه و یا ناهار برای سال تحصیلی 99-98 می باشید نام و نام خانوادگی دانش آموز را بهمراه پایه تحصیلی و درخواست خود به شماره دبستان علوی :09051204765 پیامک و یا تلگرام نمائید. درصورت عدم ثبت درخواست تا تاریخ 1398/06/20 دبستان از ارائه خدمات معذور می باشد.

اطلاعیه درخواست سرویس،ناهار،کیف در مدرسه 1