المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر
ورزش |

مشهد - دبستان پسران خانم صبوریان خانم مجاوریان

المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر

المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر 1
المپیاد ورزشی رشته طناب کشی ویژه دهه فجر 2