مهرداد امجدیان


متولد 1360 در تهران، با حوصله بودن و تدریس نکته به نکته از ویژگی های این دبیر با تجربه می باشد.
مهرداد امجدیان
سخن دبیر
دلهایی که روی آن کلمه تقوا و محبت نوشته شده به هرجایی که بخواهند پرواز می‌کنند و کائنات در مقابل آنها سر تعظیم فرود می‌آورند.

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق
سال شروع به کار:
1385