مهری برغمدی

مهری برغمدی

مهری برغمدی، مربی و داور بدمینتون و همچنین دارای مدرک مربی‌گری در هندبال و آمادگی جسمانی و مهدکودک است.

سخن دبیر سخن دبیر

جدی گرفتن درس تربیت بدنی برای دانش‌آموزان. آموزش دادن رشته ورزشی به صورت دقیق.

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1393

ویدئو

همکاران

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: