برنامه آزمون دوره‌ای پنجم دبستان 1400

1- آزمون گونیا ویژه تهران و شعب اصلی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/03 تا 1400/07/10

ردیف: 1
عنوان: ریاضی پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم
ردیف: 2
عنوان: علوم پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم
ردیف: 3
عنوان: فارسی پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم

2- آزمون گونیا ویژه شعب نمایندگی تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/07/24 تا 1400/07/28

ردیف: 1
عنوان: ریاضی پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم
ردیف: 2
عنوان: علوم پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم
ردیف: 3
عنوان: فارسی پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
توضیح: کل کتاب سال چهارم

3- آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/08/29 تا 1400/09/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی پنجم
توضیح: فصل اول (عددنویسی و الگوها) و فصل دوم (کسر) درس اول (کسرهای بزرگ‌تر از واحد) تا درس سوم (ضرب کسرها)
ردیف: 2
عنوان: علوم پنجم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس سوم (رنگین کمان)
ردیف: 3
عنوان: فارسی پنجم
توضیح: درس اول (تماشاخانه) تا درس پنجم (چنار و کدوبُن)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی پنجم
توضیح: درس اول (من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم) تا درس ششم (منابع آب ایران)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس اول (دسته گلی از آسمان) تا درس چهارم (از نوزاد بپرسید!) قرآن: درس اول تا درس سوم
ردیف: 6
عنوان: استعداد فضایی پنجم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

4- آزمون مداد قرمز دو تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/10/11 تا 1400/10/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی پنجم
توضیح: فصل اول (عددنویسی و الگوها) تا فصل سوم (نسبت، تناسب و درصد)
ردیف: 2
عنوان: علوم پنجم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس پنجم (حرکت بدن)
ردیف: 3
عنوان: فارسی پنجم
توضیح: فصل اول (آفرینش) تا فصل سوم (ایران من)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی پنجم
توضیح: فصل اول (زندگی با دیگران) و فصل دوم (سرزمین ما)
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس اول (دسته گلی از آسمان) تا درس هشتم (دو نامه) قرآن: درس اول تا درس پنجم
ردیف: 6
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی پنجم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته های ورزشی
ردیف: 7
عنوان: استعداد هنری پنجم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری

5- آزمون مداد سیاه یک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1400/11/06

ردیف: 1
عنوان: ریاضی پنجم
توضیح: فصل اول (عددنویسی و الگوها) تا فصل سوم (نسبت، تناسب و درصد)
ردیف: 2
عنوان: علوم پنجم
توضیح: درس اول (زنگ علوم) تا درس پنجم (حرکت بدن)
ردیف: 3
عنوان: فارسی پنجم
توضیح: فصل اول (آفرینش) تا فصل سوم (ایران من)

6- آزمون مداد رنگی یک (بین‌المللی) چندگزینه‌ای و تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/11/14

ردیف: 1
عنوان: ریاضی تیمز پنجم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول تا پنجم
ردیف: 2
عنوان: علوم تیمز پنجم
توضیح: محتوای علوم پایه‌های اول تا پنجم
ردیف: 3
عنوان: پرلز پنجم
توضیح: درک مطلب و سواد ادبیات فارسی پایه‌های اول تا پنجم

7- آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری 1400/12/07 تا 1400/12/15

ردیف: 1
عنوان: ریاضی پنجم
توضیح: فصل چهارم (تقارن و چندضلعی‌ها)، فصل پنجم (عددهای اعشاری) و فصل ششم (اندازه‌گیری) درس اول (مساحت لوزی و ذوزنقه)
ردیف: 2
عنوان: علوم پنجم
توضیح: درس ششم (چه خبر؟ 1) تا درس هشتم (کارها آسان می‌شود 1)
ردیف: 3
عنوان: فارسی پنجم
توضیح: درس نهم (نام‌آوران دیروز، امروز، فردا) تا درس سیزدهم (روزی که باران می‌بارید)
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی پنجم
توضیح: درس یازدهم (کشورهای همسایه 1) تا درس شانزدهم (مدینه، شهر پیامبر(ص))
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
توضیح: هدیه‌های آسمان: درس نهم (یک جهان جشن!) تا درس دوازدهم (خورشید پشت ابر) قرآن: درس ششم تا درس دهم
ردیف: 6
عنوان: استعداد فضایی پنجم
توضیح: نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

8- آزمون مداد رنگی دو (بین‌المللی) چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/01/18

ردیف: 1
عنوان: ریاضی کانگورو پنجم
توضیح: محتوای ریاضی پایه‌های اول تا پنجم

9- آزمون مداد سیاه دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری 1401/02/21

ردیف: 1
عنوان: ریاضی پنجم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم پنجم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی پنجم
توضیح: کل کتاب

10- آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری 1401/02/24 تا 1401/02/31

ردیف: 1
عنوان: ریاضی پنجم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 2
عنوان: علوم پنجم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 3
عنوان: فارسی پنجم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 4
عنوان: مطالعات اجتماعی پنجم
توضیح: کل کتاب
ردیف: 5
عنوان: هدیه‌های آسمان و قرآن پنجم
توضیح: هدیه‌های آسمان: کل کتاب قرآن: کل کتاب
ردیف: 6
عنوان: استعداد حرکتی ورزشی پنجم
توضیح: تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
ردیف: 7
عنوان: استعداد هنری پنجم
توضیح: مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: