تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

رده: مقاله
زمان:

چند سالی است که دست‌اندرکاران کنکور سراسری از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تغییر رویه برگزاری این آزمون تاکید می‌کنند. در سال‌های اخیر مصوباتی در این زمینه وضع شده است. اخبار و حواشی پیرامون نحوه برگزاری و میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور در یک سال اخیر افزایش پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از اولیا و دانش‌آموزان دچار سردرگمی شوند. در همین راستا تصمیم گرفتیم تا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاثیر معدل در کنکور سال 1402، مطلب حاضر را آماده کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

تاثیر معدل در کنکور 1402

تاثیر معدل در کنکور 1402

در تاریخ 15 تیر ماه سال 1401 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تصمیم‌گیری درباره میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال 1402 برگزار شد. دستاورد این جلسه مصوبه‌ای مهم بود که در چارچوب آن تاثیر معدل در کنکور در رشته‌های مختلف ذکر شده است. بر این اساس داوطلبان شرکت در آزمون سراسری به دو گروه تقسیم شده‌اند که عبارت‌اند از:

رشته‌های ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی

رشته‌های ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی

گروه اول که بخش عمده داوطلبان کنکور سراسری را تشکیل می‌دهند شامل رشته‌های ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی هستند. همان طور که می‌دانید دانش‌آموزان در این رشته‌ها را باید در دو زیر مجموعه نظام آموزشی 3-3-6 و سالی واحدی - ترمی واحدی تقسیم بندی کرد. چیزی در عرف رایج تحت عنوان نظام جدید و قدیم شناخته می‌شود. برای هر یک از این گروه‌ها تاثیر معدل در کنکور به صورت جداگانه اعلام شده است که در اینجا اشاره می‌کنیم.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402؛ نظام آموزشی 3-3-6

تاثیر معدل در کنکور 1402 برای دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی در نظام آموزشی 3-3-6 به صورت 40 درصد با تاثیر قطعی در نظر گرفته شده است. در این بین سهم دروس عمومی و اختصاصی در هر یک از رشته‌ها به ترتیب 26 و 14 درصد در نظر گرفته شده است. در جدول زیر ضرایب موثر در سوابق تحصیلی هر یک از دروس رشته ریاضی و فنی در نظام آموزشی 3-3-6 قابل مشاهده هستند.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

در جدول زیر ضرایب موثر در سوابق تحصیلی هر یک از دروس رشته علوم تجربی در نظام آموزشی 3-3-6 قابل مشاهده هستند.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

در جدول زیر ضرایب موثر در سوابق تحصیلی هر یک از دروس رشته علوم انسانی در نظام آموزشی 3-3-6 قابل مشاهده هستند.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402؛ نظام آموزشی سالی واحدی - ترمی واحدی

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402 برای دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی در نظام آموزشی سالی واحدی - ترمی واحدی به صورت 30 درصد سهم امتحانات نهایی دیپلم و 10 درصد سهم امتحانات نهایی پیش دانشگاهی، جمعاً 40 درصد در نظر گرفته شده است. در جدول زیر ضرایب موثر در سوابق تحصیلی هر یک از دروس رشته ریاضی و فنی در نظام آموزشی سالی واحدی - ترمی واحدی قابل مشاهده هستند.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

در جدول زیر ضرایب موثر در سوابق تحصیلی هر یک از دروس رشته علوم انسانی در نظام آموزشی سالی واحدی - ترمی واحدی قابل مشاهده هستند.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

در جدول زیر ضرایب موثر در سوابق تحصیلی هر یک از دروس رشته علوم تجربی در نظام آموزشی سالی واحدی - ترمی واحدی قابل مشاهده هستند.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

رشته‌های هنر و زبان‌های خارجی؛ کنکور 1402

برای داوطلبان رشته‌های هنر و زبان خارجی در کنکور 1402، سهم سوابق تحصیلی به صورت 26 درصد با تاثیر قطعی در نظر گرفته شده است. این عدد صرفاً برای امتحانات نهایی مربوط به دروس عمومی در نظر گرفته شده است. همچنین سهم 26 درصدی برای کلیه داوطلبان نظام آموزشی 3-3-6 و سالی واحدی - ترمی واحدی مشترک است.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال‌های 1403 به بعد

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال‌های 1403 به بعد نیز اظهار نظر شده است. بر این اساس شرایط برای داوطلبان رشته‌های هنر و زبان‌های خارجی مشابه سال 1402 خواهد بود. اما برای دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی و فنی، علوم انسانی و تجربی، تاثیر معدل در کنکور سال‌های 1403 به بعد مطابق جدول زیر در نظر گرفته می‌شود.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

با توجه به جدول فوق می‌شود که نهایتاً ظرف سه سال سهم سوابق تحصیلی در کنکور به میزان 60 درصد به صورت قطعی می‌رسد. بنابراین توصیه می‌کنیم که اگر عملکرد مطلوبی در امتحانات نهایی نداشته‌اید، تلاش کنید تا در کنکور سال 1402 بهترین نتیجه را کسب کنید و به دانشگاه دلخواه‌تان راه پیدا کنید.

نکات مهم درباره تاثیر معدل در کنکور

نکات مهم درباره تاثیر معدل در کنکور

چند نکته مهم در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور نیز ذکر شده است که بد نیست در اینجا به مرور آن‌ها بپردازیم.

  • ملاک بررسی سوابق تحصیلی، نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان در خرداد ماه منتهی به سال پذیرش دانشجو است.
  • با توجه به سهم پررنگ دروس عمومی در محاسبه سوابق تحصیلی، توصیه می‌کنیم که امتحانات آن‌ها را جدی‌تر بگیرید.
  • از سال 1402 به بعد کنکور صرفاً شامل دروس اختصاصی مربوط به هر رشته خواهد بود.

کلام پایانی

در این مطلب همه آنچه باید به عنوان دانش‌آموز کنکوری درباره سوابق تحصیلی در کنکور بدانید را بررسی کردیم. همان طور که مشاهده کردید، سهم کنکور در پذیرش دانشگاه کاهش پیدا می‌کند و در مقابل تاثیر معدل در کنکور برای پذیرش در دانشگاه افزایش می‌یابد. بر خلاف سال‌های گذشته که سهم معدل فقط به صورت تاثیر مثبت در نظر گرفته می‌شد، از سال 1402 به بعد تاثیر آن به صورت قطعی خواهد بود. بنابراین لازم است که حتماً دروس عمومی و اختصاصی خود در امتحانات نهایی را جدی‌تر بگیرید.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: