تجلیل از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری دبستان سرآمد علوی مشهد
پرورشی |

مشهد - دبستان پسران خانم صبوریان خانم مجاوریان خانم کریمی خانم پناهی خانم خجسته خانم رستم زادگان خانم یوسف زاده آقای قلی نژاد آقا مهاجر آقا مهاجر
تجلیل از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری دبستان سرآمد علوی مشهد 1
تجلیل از رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری دبستان سرآمد علوی مشهد 2