دبیری جدی در کار، بسیار منظم، با حوصله و عاشق بچه‌هاست. از توانمندی‌های این دبیر می‌توان اشاره به ورزش‌های باشگاهی کرد.

سخن دبیر سخن دبیر

متاسفانه ادبیات فارسی همیشه غریب واقع شده و در خانواده‌ها و بعضی از مدارس اهمیت چندانی ندارد. دانش‌آموزان همیشه از ادبیات متنفر بوده‌اند و به اجبار سرکلاس حضور پیدا می‌کنند. برای راغب کردن دانش‌آموزان و لذت بردن از کلاس باید تدبیری اندیشید که دانش آموز درگیر کلاس شود و در جست‌و‌جوی کارش باشد و این‌که این درس شیرین را با جان و دل بپذیرد. امیدوارم که اینجانب بتوانم راهی در این زمینه پیش ببرم.

ماه تولد
ماه تولد
فروردین
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1391

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: