خبر

کمپین دانش آموزی نوروز ساده برای احیای سنت‌های اصیل نوروزاتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان اردبیل نیز در لبیک به سخنان امام جمعه‌ی اردبیل، کمپین دانش آموزی نوروز ساده را در اردبیل راه‌اندازی کردند.

شرط تربیت و یادگیری دانش آموزان، اشتیاق برای رفتن به مدرسه استمحیط آموزشی رسمی سبب فرار دانش آموزان از مدرسه و کاهش یادگیری آنان می‌شود و زمانی این یادگیری افزایش می‌یابد که دانش آموزان با ذوق به مدرسه بیایند.

برنامه ویژه مدارس چیست؟برنامه ویژه مدارس سعی در فراهم کردن فرصتی دارد تا مدیران، فضایی منعطف برای بروز شایستگی‌های خود در زمینه‌ی برنامه‌ریزی درسی در اختیار داشته باشند.

22 اسفند، آخرین مهلت ثبت نام در المپیاد دانش آموزی نانودانش آموزان علاقه‌مند به شرکت در المپیاد دانش آموزی نانو، تا 22 اسفند ماه 97 فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام در این المپیاد اقدام کنند.

باستان شناسی باید در کتب درسی معرفی شودرئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد: باید حضورمان را در کتب درسی پررنگ و مباحث مرتبط با باستان شناسی را به خوبی به دانش آموزان منتقل کنیم.

وزیر آموزش و پرورش: مهم‌ترین برنامه آموزش و پرورش تبدیل مدرسه به خانه دوم برای دانش آموزانفرهنگ سازمانی آموزش و پرورش باید به گونه‌ای شود که مقاومت در برابر تغییرات را به‌طور تدریجی کاهش دهیم.

مجتمع‌های آموزشی به مدارس سبز تبدیل خواهند شدرئیس سازمان نوسازی مدارس کشور اعلام کرد: هدف ما هدایت مجتمع‌های آموزشی به سمت مدارس سبز است و در سال آینده هفت استان درگیر ساخت مدارس سبز خواهند شد.

اهمیت نقش مشاوره برای تربیت دانش آموزانعلیرضا کاظمی با تاکید بر اهمیت نقش مشاوره برای تربیت دانش آموزان، گفت: پیچیدگی‌های تربیتی، سبب درماندگی والدین در تربیت فرزندان شده است.

هیچ معلمی حق تنبیه بدنی و لفظی دانش آموزان را نداردتنبیه بدنی و لفظی دانش آموزان جایی در آموزش و پرورش ندارد و هر معلمی که اقدام به تنبیه دانش آموزان کند، باید طبق قوانین با او برخورد شود.

مرز بین مدارس غیر دولتی و دولتی برداشته شودمهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خواهان برداشتن مرز بین مدارس غیر دولتی و دولتی شد.