خبر

خالی بودن دست آموزش و پرورش جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در مدارسدر روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا و افزایش مراقبت‌ها و پیشگیری‌ها، متأسفانه آموزش و پرورش در پیشگیری از ویروس کرونا در مدارس، نقش انفعالی دارد.

برگزاری المپیاد سلول های بنیادی در آینده‌ی نزدیکبا توجه به توان‌مندی که در زمینه سلول های بنیادی داریم، در تلاشیم تا با برگزاری المپیاد سلول های بنیادی خود را به عنوان کشوری پیشرو در جهان مطرح کنیم.

گسترش استفاده از فناوری های نرم در مدارس تهراندر راستای آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم فناوری های نرم و استفاده از شیوه‌های جدید آموزشی در مدارس، توافق‌نامه‌ی همکاری بین نهادهای مربوطه بسته شد.

راه‌کارهایی برای جبران تعطیلات غیر مترقبه مدارس و جبران کسری آموزشییک بسته‌ی پیشنهادی تدوین شده که طبق آن، مدارس می‌توانند از بین راه‌کارهای پیشنهادی یکی را برای جبران کسری آموزش و تعطیلی مدارس انتخاب کنند.

شناسایی استعدادهای جوان در جشنواره ملی دانش آموزی ابن سیناجشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا در فروردین 99 و با هدف شناسایی استعدادهای مختلف و عملی کردن ایده‌های آن‌ها در بین نوجوانان و و جوانان برگزار خواهد شد.

تأسیس هنرستان زبان های خارجیآموزش زبان های خارجی دیگر به جز زبان انگلیسی به تصویب رسیده و تدریس زبان هایی مانند: فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی به رسمیت شناخته شده.

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی به صورت الکترونیکیمدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش، هم‌زمان با برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی به تشریح انتخابات شورای دانش آموزی در سال 98 - 99 پرداخت.

نبود برنامه کودک محور در آموزش و پرورشانجمن حمایت از کودکان با انتقاد به نبود برنامه کودک محور در سیستم آموزشی کشور، آمادگی خود را برای اصلاح وضع کنونی سیستم آموزش و پرورش اعلام کرده است.

استفاده از تمام ظرفیت دانش‌آموزی در طرح یاریگران زندگیطرح یاریگران زندگی با اهداف پیش‌گیرانه در زمینه‌ی آسیب های اجتماعی و اعتیاد، از ابتدای سال تحصیلی 98-99 در مقاطع مختلف تحصیلی اجرا خواهد شد.

برگزاری آیین بازگشایی مدارس در 268 مدرسه‌ی پایتختبرنامه‌های امسال در چهار محور آیین بازگشایی، آموزشی، حمایتی و گردش‌گری برگزار می‌شود که آیین بازگشایی مدارس قرار است در 268 مدرسه پایتخت اجرا شود.