دبستان پسرانه علوی جنت آباد تهران

گروه ها

شعبه

جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای آریانژاد
استان: تهران
شهرستان: تهران
نشانی: خیابان آیت اله کاشانی، ابتدای جنت آباد جنوبی، خیابان نیرو، خیابان نیروی دوم، روبروی مجموعه ورزشی یزدان، بن بست کلام
44038198,44038260,44038274
alavi.ir/دبستان-جنت-آباد
ps_ab@alavi.ir
alavi_ir