دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس ارکیده 2

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: (ضرب حفظ شود.)
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار درس هفتم انجام شد.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دهم کامل شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, صفحه57تدریس شد. کاردستی مربوط به صفحه 57 ساخته شد. odi3، صفحه 58و59 کتاب درسی تدریس. برای آموزش بخش فونیکس از ویدیوی آموزشی استفاده شد برای تدریس بخش clilاز پاورپوینت آموزشی استفاده شد. جملات نوشته شده باhow much وhow many خوانده شد.
تکلیف خانه: odi2,درس 1 تا 4 مطالعه شود. روخوانی صفحه 57 تمرین شود. odi3،انجام صفحه ی 54و55 کتاب کار جملات خوانده شده در کلاس اصلاح شوند.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس 12 تدریس شد.

آلبوم

املاء خلاق

املاء خلاق
(آموزش پایه)

املا به معلم توسط دانش آموز

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: ضرب انگشتی تدریس شد، ضرب سه عدد تدریس شد.
تکلیف خانه: ضرب تمرین شود، تمرینهای کتاب کار حل شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: طرح سنجش استعداد برگزار شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3، بخش writing تدریس شد دانش آموزان نوشته های خود را درباره تعطیلات تابستان خواندند. به منظور دوره لغات بازی با کلمات انجام شد. odi2, صفحه 56 تدریس شد.
تکلیف خانه: odi3،صفحه کتابدار 5سوال باhow much و 5سوال باhow many نوشته شود. odi2, صفحه 50 و 51 کتاب کار نوشته شود.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: درس 1 تا 10 مطالعه شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: قرآن انس 3 تدریس و روانخوانی شد.
هوش و ریاضی ایرجی، شهره
فعالیت: صفحه 34 و 35 انجام شد.
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 14 و 15 کتاب روخوانی و تمرین شد. پرسش کلاسی انجام شد.
تکلیف خانه: از لغات صفحه 14 و 15 املا بنویسید.
آزمایشگاه طالبی، نفیسه
فعالیت: آزمایش انواع آینه ها و مقایسه تصاویر آنها و کاربرد زندگی انجام شد و دانش آموز ان بصورت فردی داخل پریسکوپ نگاه کردند.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: ضرب 7 تدریس شد.
تکلیف خانه: ضرب 7 یکبار با محور نوشته شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار علوی درس دهم انجام شد.
تکلیف خانه: یک صفحه املا از درس 9 و 10 نوشته شود, نگارش فارسی درس 1 تا 9 مطالعه شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3، بخش داستان کتاب تدریس شد دیکته از دروس 1تا گفته شد و لغات و گرامر دوره شد. odi2, صفحه 55 کتاب تدریس شد.چند نمونه writing در کلاس تمرین شد.
تکلیف خانه: odi3،کتاب کار صفحه 52 برای تابستان آینده چه برنامه ای داری؟از گرامر درس 5استفاده شود. odi2, صفحه 49 کتاب کار کامل شود. درباره زنبور با لغات داده شده 3 بند نوشته شود.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: طرح سنجش استعداد برگزار شد.
هدیه‌های آسمان سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس یازدهم تدریس شد.

آلبوم

چرتکه

چرتکه
(فوق برنامه)

تمرین جمع و آموزش تفریق یک رقمی

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: طرح سنجش استعداد برگزار شد.
تکلیف خانه: ضرب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 با الگو نوشته شود.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث آیینه ها تدریس شد.
نگارش سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دهم انجام شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3، گرامر going toتدریس شد. به منظور یادگیری بهتر گرامر از پاورپوینت و فیلم آموزشی استفاده شد. odi2, صفحه54 تدریس شد. برگه سوال مربوط به درس در دفتر چسبانده شد و دانش آموزان به سوالات پاسخ دادند.
تکلیف خانه: odi3،کتاب کار صفحه51 لغات بخش vocabulary از درس1تا5 تمرین شود. odi2, صفحه 54 از کتاب کار کامل شود. صفحه 54 از کتاب در منزل روخوانی و تمرین شود.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: درس 1 تا 11 مطالعه شود.
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: رفع اشکال از اتصالات حرف ه تنها و چک تکالیف انجام شد.
چرتکه ماستری فراهانی، سمیرا
فعالیت: تمرین جمع و آموزش تفریق یک رقمی

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: صفحه 136 و 137 کتاب تدریس و تمرینهای مربوطه انجام شد، تمرینهای کتاب کار علوی انجام شد،ضرب پرسیده شد.
تکلیف خانه: تکرار و تمرین شود.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: کتاب کار درس هفتم انجام شد.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: واژه آموزی درس دهم تدریس شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 53 کتاب تدریس شد. odi3 دوره لغات جدید انجام شد. پاورچین آموزشی جهت آموزش محل زندگی حیوانات نشان داده شد.
تکلیف خانه: صفحه و 47 از کتاب کار کامل شود. odi3 کتابدار صفحه 50 از لغات درس جدید 1خط نوشته شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: مباحث مربوط به درج جدول و تغییر اندازه مرور شد. آموزش ویرایش جدول و تغییر رنگ خط های جدول و استفاده از نمونه های پیش فرض جدول
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 13 و 14 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: لغات مربوط به حیوانات و بچه های آن ها تمرین شود.