دبستان دخترانه آریاشهر؛ کلاس شکوفه

آلبوم

زبان آموزی

زبان آموزی
(آموزش پایه)

پرسش شعر نشانه (ح) با هدف تثبیت یادگیری
ورزش

ورزش
(ورزش)

انجام حرکات تعادلی
زبان انگلیسی عمومی

زبان انگلیسی عمومی
(زبان)

اجرای طرح غوطه وری و تمرین بلندینگ

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: تدریس نشانه (ح) با شعر و داستان انجام شد.
تکلیف خانه: لطفا دخترم دفتر شطرنجی را طبق الگو کامل کند.
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: ساخت پازل و برش آن با هدف تقویت مهارت دست ورزی
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: اجرای طرح غوطه وری و تمرین بلندینگ انجام شد.
ورزش پیش‌دبستانی آزادی، آرزو
فعالیت: انجام حرکات تعادلی انجام شد.

آلبوم

مفاهیم خوانداری

مفاهیم خوانداری
(آموزش پایه)

صفحات کتاب مربوط به نشانه ها
مهارت زندگی

مهارت زندگی
(آموزش پایه)

اجرای نمایش علامت ایست در مقابل حرف بد
مهارت زندگی

مهارت زندگی
(آموزش پایه)

مهارت زندگی در مورد کلمه ایست

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: اعداد مرور شد.
تکلیف خانه: لطفا مرور اعداد در منزل انجام شود.
مفاهیم علوم پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: صفحات کتاب مربوط به پرندگان انجام شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: صفحات کتاب مربوط به نشانه ها انجام شد.
مهارت زندگی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: اجرای نمایش علامت ایست در مقابل حرف بد
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: مرور حروف و تمرین بلندینگ انجام شد.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: صفحات کتاب انجام شد.

آلبوم

زبان انگلیسی عمومی

زبان انگلیسی عمومی
(زبان)

تمرین دیکته و بلندینگ
موسیقی

موسیقی
(فوق برنامه)

تمرین شعربا طبلک به صورت گروهی
مفاهیم نوشتاری

مفاهیم نوشتاری
(آموزش پایه)

ساخت موش با کاغذ و تا با هدف تقویت مهارت دست ورزی

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: دو صفحه از کتاب مربوط به عدد ده انجام شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: ساخت موش با کاغذ و تا با هدف تقویت مهارت دست ورزی انجام شد.
تکلیف خانه: لطفا تمرین تمام نشانه ها در منزل انجام شود.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تمرین دیکته و بلندینگ انجام شد.
تکلیف خانه: لطفا تمرین تمام نشانه ها در منزل انجام شود.
موسیقی کریمی، فاطمه
فعالیت: تمرین شعربا طبلک به صورت گروهی انجام شد.

آلبوم

زبان آموزی

زبان آموزی
(آموزش پایه)

نشانه (ض) با شعر و داستان
هنر

هنر
(فوق برنامه)

کار با گواش برای ساخت لاک پشت
شهر خلاق

شهر خلاق
(فوق برنامه)

ساخت دست سازها با موضوع دلخواه برای نمایشگاه

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: ساخت کاردستی با شکل مثلث با هدف مرور اشکال هندسی انجام شد
مفاهیم علوم پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: مرورفصل غذای سالم و ناسالم انجام شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: نشانه (ض) با شعر و داستان تدریس شد.
آسمانه پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: مرور احادیث انجام شد.
هنر پیش‌دبستانی آزادی همت، سمیه
فعالیت: کار با گواش برای ساخت لاک پشت انجام شد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تدریس حرف جدید،مرور حروف قبلی و تمرین بلندینگ انجام شد.
شهر خلاق آزادبخش، روجا
فعالیت: ساخت دست سازها با موضوع دلخواه برای نمایشگاه

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: عدد ده تدریس شد و شعر آن آموزش داده شد.
مفاهیم علوم پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: انجام دو صفحه از کتاب.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: کشیدن نقاشی و ساخت کارت پستال به مناسبت روز مادر. مرورنشانه ها و پرسش کلاسی انجام شد.
تکلیف خانه: لطفا دخترم نشانه ج،چ را رنگ،دو خط از روی لوحه بنویسد و دوشکل بکشد که ابتدای آن ج و چ باشد.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: مرور حروف انجام شد.