دبستان دخترانه ترنم مهربانی شهرقدس

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم پودینه‌ئی
هم‌رسانی
مدرسه دبستان دخترانه ترنم مهربانی شهرقدس

تصویر

حیاط دبستان دخترانه ترنم مهربانی شهرقدس
حیاط
راه‌پله دبستان دخترانه ترنم مهربانی شهرقدس
راه‌پله
کلاس دبستان دخترانه ترنم مهربانی شهرقدس
کلاس
نما دبستان دخترانه ترنم مهربانی شهرقدس
نما

تماس

پیش‌شماره: 021
تلفن: 46846126
استان: تهران
شهر: شهر قدس
نشانی: خیابان چهل و پنج متری انقلاب، کوچه گل گندم، پلاک 28
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: