دبستان دخترانه شیراز؛ کلاس رز 2

گزارش گروه

ریاضی سوم صالح، فروغ
فعالیت: ارزشیابی استعداد فضایی گرفته شد - نمونه سوال حل شد
تکلیف خانه: دو کاربرگ داده شده حل شود.
زبان انگلیسی سوم رنجبر، مریم
فعالیت: math: fractions - speaking : my bedroom
تکلیف خانه: جمله سازی با کلمات صفحه ی 58 (these , those , this , that ) - 3 خط املا نوشته شود. روز شنبه 5 بهمن ارزشیابی از superminds و روز دوشنبه 7 بهمن ارزشیابی علوم و ریاضی گرفته می شود.
مطالعات اجتماعی سوم صالح، فروغ
فعالیت: پرسیده شد. - ارزشیابی گرفته شد.

گزارش گروه

با سلام ، به اطلاع شما اولیای عزیز میرساند فردا پنجشنبه 26 دی ماه کلاس تقویتی از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد. باتشکر
فارسی سوم صالح، فروغ
فعالیت: ارزشیابی علوی کار شد.- ارزشیابی گرفته شد.
زبان انگلیسی سوم رنجبر، مریم
فعالیت: superminds: singing for pleasure page 60 and grammar part (whose) - math: fractions
تکلیف خانه: worksheet انجام شود - کاردستی اتاق خواب درست شود - املای 6 خطی نوشته شود.
مطالعات اجتماعی سوم صالح، فروغ
تکلیف خانه: از درس 1 تا 11 شنبه ارزشیابی گرفته می شود - کاربرگ حل شود.
قرآن سوم مهبودی، مریم
فعالیت: صفحه ی 54 روخوانی شد.
ورزش سوم پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: در حیاط گرم کردن - حرکات شیرین کاری
مهارت زندگی ابهم، الهام
فعالیت: آموزش کنترل خشم به صورت داستان

گزارش گروه

ریاضی کانگورو: تدریس جورچین یک به یک
ریاضی سوم صالح، فروغ
فعالیت: ضرب 6 و 7 پرسیده شد.
فارسی سوم صالح، فروغ
فعالیت: کتاب علوی درس ششم و هفتم حل شد.
تکلیف خانه: ارزشیابی درس 4 و 5 و 6 و 7 کتاب علوی حل شود - معنی کلمات ، مخالف ، هم خانواده درس های 5 و 6 و 7 خوانده شود.
زبان انگلیسی سوم رنجبر، مریم
فعالیت: speaking : ask and answer game - practice ( this , that , these , those )- continue the talent show
تکلیف خانه: 3 خط املا و خاطره نویسی نوشته شود.
قرآن سوم مهبودی، مریم
فعالیت: صفحات 61 و 64 روخوانی شد.
خلاقیت حمیدی، آذر
فعالیت: خلاقیت با جاکورتا موضوع : خرس

گزارش گروه

ریاضی سوم صالح، فروغ
فعالیت: صفحه ی 71 و 72 کار شد
تکلیف خانه: ضرب 4 روی محور نشان داده شود و ضرب 6 و 7 در دفتر نوشته و حفظ شود
فارسی سوم صالح، فروغ
تکلیف خانه: کاربرگ حل شود.
زبان انگلیسی سوم رنجبر، مریم
فعالیت: speaking: act out and practice for talent show
تکلیف خانه: املای 3 خطی و خاطره نویسی نوشته شود.
هدیه‌های آسمان سوم صالح، فروغ
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد.
قرآن سوم مهبودی، مریم
فعالیت: صفحه ی 53 روخوانی شد.
تکلیف خانه: صفحه ی 53 روخوانی شود.
ورزش سوم پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: گرم کردن مختص یوگا - مرور بر حرکات قبل - آموزش مهارت هلال جهشی - خم به عقب - حرکات پیچ ، مدیتیشن و حرکت گاو آهن
کامپیوتر علی ویسی، سمیه
فعالیت: تم گذاری روی اسلایدها

گزارش گروه

ریاضی سوم صالح، فروغ
فعالیت: صفحه ی 71 تدریس شد. بازی ضرب و تمرین ضرب انجام شد.
علوم سوم صالح، فروغ
فعالیت: فصل ششم کامل گفته شد. و کمی از فصل 7 تدریس شد.
زبان انگلیسی سوم رنجبر، مریم
فعالیت: superminds : grammar time ( this , that, these , those ) - speaking: teaching a new conversation and practice that
تکلیف خانه: تمرین مهارت های خود برای مسابقه استعدادیابی
هدیه‌های آسمان سوم صالح، فروغ
فعالیت: پرسیده شد و درس یازدهم تدریس شد.
تکلیف خانه: درس 5 تا 10 خوانده شود پرسیده می شود - ارزشیابی از درس 1 تا 10 گرفته می شود.
زیبانویسی ابوالحسینی، راضیه
فعالیت: صفحه ی 44 کتاب نگارش کار شد.
دومینو مستقیم، ملیکا
فعالیت: اتصال سیم های گیربکس و تست کردن ربات ها