دبستان دخترانه شیراز؛ کلاس شکوفه 1

گزارش گروه

نجوم: آشنایی با اولین سیاره عطارد و دیدن فیلم مربوط به آن و کار در کتاب
مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: مرور بر مفاهیم بیشتر و کمتر / بالاتر و پایینتر / بلندتر و کوتاهتر و ارزشیابی صفحات 39 تا 43 گرفته شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: سلام و احوالپرسی - تقویم روز - مرور بر ماه ها و میوه های زمستان - خواندن سرود وطنم تمرین شد.
تکلیف خانه: لطفا سرود وطنم در منزل کار شود.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: teaching season : spring , summer , fall , winter , review daily routines , writing alphabet on sand فصل بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان تدریس شد - حروف انگلیسی روی شن تمرین شد.
تکلیف خانه: درست کردن کاردستی فصل ها - روز شنبه 5 بهمن از superminds و روز دوشنبه 7 بهمن ارزشیابی ریاضی و علوم گرفته می شود.

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: سلام و احوال پرسی - تقویم روز و تمرین شعر وطنم - مهرانه: آشنایی با فواید گیاهان ، همزاد پنداری با گیاهان و کشیدن خودشان در نقش درختان- کشیدن نقاشی با موضوع تولد
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: do worksheet in the class to review school objects

گزارش گروه

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: شناخت وسایلی که از گاو به دست می آید - شناخت غذاهای سالم صفحات 56 تا 60
تکلیف خانه: درست کردن دوغ در منزل به کمک والدین
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: آموزش سوره حمد ، مرور بر سوره ناس ، کوثر ، توحید و عصر - تقویم روز - شعر زمستان و آموزش شعر وطن - تمرین سرود وطنم ... و دیدن کارتون و مرور بر نشانه (ر)
تکلیف خانه: لطفا نوشتن و درک عدد 6 در منزل تمرین شود.
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: daily routines فعالیت روزانه کار شد. i get up at 7 i eat breakfast i brush my teeth i wash my face i get dressed i go to school
ورزش پیش‌دبستانی پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: گرم کردن در حیاط - بازی گوشواره طلا هدف:سرعت ، عکس العمل و بازی گرگم و بره می برم

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: آموزش کلماتی که با ( ر ) ختم می شود صفحات 33 و 34
تکلیف خانه: در دفتر نشانه ها تمرین شود.
مهارت زندگی پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: آشنایی با افراد معلول ( نابینا ، ناشنوا ، و فلج ) صفحات 35 و 36 - رنگ آمیزی و کولاژ کاربرگ مهارت نه گفتن
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: آموزش in , on , under و رنگ آمیزی کاربرگ برای پوشه کار
تکلیف خانه: کاردستی از صفحه ی 50 ( وسایل منزل) ساخته شود.
ورزش پیش‌دبستانی پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: گرم کردن یوگا ، مرور بر حرکات قبل ، آموزش مهارت لانژ و حرکت خم به عقب - هلال جهشی و مدیتیشن
کامپیوتر علی ویسی، سمیه
فعالیت: کار با برنامه paint و اشکال هندسی و رنگ آمیزی رنگ ها

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: بازی نشانه ها و تفاوت بین نشانه ب و ت ، جهت تقویت حافظه دیداری - تمرین شعر زمستان
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی حضرتی، زهرا
فعالیت: خلاقیت با دکمه و پولک
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: review unit hello to unit 5 یادآوری فصل سلام تا فصل 5 و یادآوری اعداد
تکلیف خانه: لطفا روی سی دی از اول کتاب تا صفحه ی 50 گوش داده شود.
دومینو مستقیم، ملیکا
فعالیت: ساخت خلاقانه ربات دلخواه