دبستان دخترانه شیراز؛ کلاس شکوفه 2

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی دانشور، الهام
فعالیت: مرور بر اعداد 1 تا 6 و ارزشیابی عدد 4
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی دانشور، الهام
فعالیت: بازی در فضای آزاد - کشیدن نقاشی آزاد در دفتر نقاشی
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: teaching season : spring , summer , fall , winter , review daily routines , writing alphabet on sand فصل بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان تدریس شد - حروف انگلیسی روی شن تمرین شد.
تکلیف خانه: درست کردن کاردستی فصل ها - روز شنبه 5 بهمن از superminds و روز دوشنبه 7 بهمن ارزشیابی ریاضی و علوم گرفته می شود.

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی دانشور، الهام
فعالیت: آموزش مفهوم سبک و سنگین صفحات 34 و 35 و 36 و 37 - مفهوم پر و خالی صفحات 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی دانشور، الهام
فعالیت: آموزش مراحل پخت نان صفحه ی 46 و تاثیر گیاهان در فضای سبز و تجسم خود به شکل درخت صفحه ی 47 - مرور بر صداها ( صدای آخر و اول ر)
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: do worksheet in the class to review school objects

گزارش گروه

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی دانشور، الهام
فعالیت: خصوصیات غذاها ، محصولات و وسایلی که از گاو به وجود می آید. - غذاهای سالم و مفید بیان شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی دانشور، الهام
فعالیت: مرور بر صدای ( ر)
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: daily routines فعالیت روزانه کار شد. i get up at 7 i eat breakfast i brush my teeth i wash my face i get dressed i go to school
ورزش پیش‌دبستانی پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: گرم کردن در حیاط - بازی گوشواره طلا هدف:سرعت ، عکس العمل و بازی گرگم و بره می برم

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی دانشور، الهام
فعالیت: آموزش فصل زمستان و آموزش مهارت نه گفتن - آموزش صدای آخر ( ر)
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: آموزش in , on , under و رنگ آمیزی کاربرگ برای پوشه کار
تکلیف خانه: کاردستی از وسایل خانه bath , sofa , bed , ... نوشته شود.
ورزش پیش‌دبستانی پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: گرم کردن یوگا ، مرور بر حرکات قبل ، آموزش مهارت لانژ و حرکت خم به عقب - هلال جهشی و مدیتیشن
کامپیوتر علی ویسی، سمیه
فعالیت: کار با برنامه paint و اشکال هندسی و رنگ کردن آنها

گزارش گروه

مهارت زندگی پیش‌دبستانی دانشور، الهام
فعالیت: بازی با اسباب بازی
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی زارع، الهه
فعالیت: review unit hello to unit 5 یادآوری فصل سلام تا فصل 5 و یادآوری اعداد
تکلیف خانه: به سی دی از فصل اول تا صفحه ی 50 گوش داده شود.
دومینو مستقیم، ملیکا
فعالیت: ساخت خلاقانه ربات دلخواه