دبستان دخترانه شیراز؛ کلاس غنچه 1

گزارش گروه

ریاضی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: یادآوری و تمرین جمع با انگشتان تا عدد 10 - یادآوری و تمرین ده تایی یکی و عددنویسی - آموزش صفحه ی 110 و آموزش پیدا کردن حاصل جمع دو عدد با حاصل کمتر از 15
تکلیف خانه: دو جمع به روش شاخه ای حاصل کمتر از 15 در دفتر نوشته شود.
فارسی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: کتاب نگارش تمرین نشانه ق نوشتند - کتاب علوی نشانه ق جواب و نوشتند - ارزشیابی استعداد فضایی انجام شد.
املا اول اشراقیان، سهیلا
تکلیف خانه: یک املای 5 جمله ای از نشانه ق نوشته شود.
زبان انگلیسی اول زارع، الهه
فعالیت: review his, her , he , she , science : practice steps of growing a seed , asking and answering
تکلیف خانه: درست کردن کاردستی فصل ها - روز شنبه 5 بهمن از superminds و روز دوشنبه 7 بهمن ارزشیابی ریاضی و علوم گرفته می شود.

گزارش گروه

با سلام ، به اطلاع شما اولیای عزیز میرساند فردا پنجشنبه 26 دی ماه کلاس تقویتی از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد. باتشکر
ریاضی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: صفحه ی 109 آموزش کامل کردن اشکال هندسی قرینه در صفحه ی شطرنجی - تمرین کامل کردن مربع شگفت انگیز 9 در 9
فارسی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: نشانه ق همکاری تدریس شد و روانخوانی درس انجام شد - کلمه های ق روی تابلو آموزش داده شد و در دفتر مشق نوشتند.
تکلیف خانه: کلمه های ق در دفتر خوانده و نوشته شود و روانخوانی انجام شود.
املا اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: از کلمه ها و جمله های ( خ ) در دفتر نوشتند.
زبان انگلیسی اول زارع، الهه
فعالیت: review let's play page 22 and grammar 23 page 24 , singing for pleasure review science , draw 6 steps of plant in their notebook
تکلیف خانه: شنبه ارزشیابی املا از حروف الفبا تا جایی که تدریس شده و کلمه های سه حرفی که آموزش داده شد و کاردستی اسباب بازی ها درست شود.
کامپیوتر علی ویسی، سمیه
فعالیت: کار با نرم افزار paint و آوردن اشکال هندسی و رنگ امیزی اشکال
مهارت زندگی ابهم، الهام
فعالیت: انیمیشن و آموزش قدرت نه گفتن

گزارش گروه

ریاضی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: صفحات 107 و 108 شمردن دسته های کمتر از 20 تا با چوب خط و نوشتن عدد و درک محور اعداد و نوشتن عدد از 11 تا 19
علوم اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: کتاب علوی کار شد.
تکلیف خانه: سوال های علوم یادآوری شود.
فارسی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: کتاب خوانداری روخوانی شد و تمرین جواب داده شد - کتاب نگارش تمرین و جمله ها نوشته شد.
املا اول اشراقیان، سهیلا
تکلیف خانه: یک املای 5 خطی از کلمه ها و جمله های ( خ ) نوشته شود.
زبان انگلیسی اول زارع، الهه
فعالیت: teach page 23 superminds 1 and review vocabulary grammar , he , she , his , her math , before , after
تکلیف خانه: listen to cd pages 22 , 23
ورزش اول پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: گرم کردن - انجام حرکات یوگا و مرور بر حرکات و مدیتیشن
زیبانویسی ابوالحسینی، راضیه
فعالیت: تمرین درس ( خ ) در کتاب نگارش

گزارش گروه

ریاضی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: ارزشیابی علوی انجام شد.
علوم اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: زمین خانه خاکی ما ، خاک ارزشمند انواع خاک تدریس شد.
فارسی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: آموزش نشانه خ درس درخت انجام شد - کلمه های خ روی تابلو آموزش داده شد و در دفتر مشق نوشتند - کتاب علوی دو صفحه ( گ) تمرین انجام شد
تکلیف خانه: تمرین های کتاب علوی نشانه (ف ) نوشته شود.
زبان انگلیسی اول زارع، الهه
فعالیت: teach page 22 new vocabulary and chant page 22
تکلیف خانه: listen to cd page 22
ورزش اول پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: یوگا: گرم کردن - مرور بر حرکات قبل - آموزش مهارت شتر ، گاو آهن و مدیتیشن

گزارش گروه

ریاضی اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: یادآوری درس های قبل تم 16 نظم و آداب صف گرفتن در مدرسه و ده تایی و یکی و صفحه ی 107 تعداد شکل های هر دسته با چوب خط و جدول آموزش داده شد.
تکلیف خانه: ارزشیابی تمرین شود.
املا اول اشراقیان، سهیلا
فعالیت: از نشانه ف و نشانه گ به صورت جمله در دفتر نوشتند .
زبان انگلیسی اول زارع، الهه
فعالیت: review primary and secondary colors and teaching page 19 , 20 , 21 , complete their magic phonics book Mm
تکلیف خانه: listen to cd page 20 کاردستی صفحه ی 21 primary and secondary colors
خلاقیت حمیدی، آذر
فعالیت: کولاژ مقوا
دومینو مستقیم، ملیکا
فعالیت: اتمام نقشه شماره 5