دبستان دخترانه شیراز؛ کلاس غنچه 2

گزارش گروه

نجوم: کاردستی ماه در کلاس انجام شد.
ریاضی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: تدریس جمع شانه ای و جمع های اساسی - ارزشیابی استعداد فضایی گرفته شد.
تکلیف خانه: از 1 تا 19 نگارش شود.
فارسی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: نگارش درس همکاری رونویسی شد و روانخوانی پرسیده شد.
املا اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: املای تصویری گرفته شد.
زبان انگلیسی اول مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: review his, her , he , she , science : practice steps of growing a seed , asking and answering
تکلیف خانه: درست کردن کاردستی فصل ها - روز شنبه 5 بهمن از superminds و روز دوشنبه 7 بهمن ارزشیابی ریاضی و علوم گرفته می شود.
قرآن اول مهبودی، مریم
فعالیت: تمرین و تکرار سوره های ناس ، عصر ، کوثر ، توحید و تمرین ذکرهای نماز و تدریس صفحه ی 54 لوحه ی 9 و 10

گزارش گروه

با سلام ، به اطلاع شما اولیای عزیز میرساند فردا پنجشنبه 26 دی ماه کلاس تقویتی از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد. باتشکر
ریاضی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: تم 16 تدریس شد و جدول ارزش مکانی با چوب خط تمرین شد.
علوم اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد
فارسی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: درس همکاری تدریس شد.
املا اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: املای نوشتاری گرفته شد.
تکلیف خانه: جمله های درس درخت روز یکشنبه املا گرفته می شود.
زبان انگلیسی اول مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: teaching unit 2 . let's play pages 22 , 23 , dictation , math: teaching the concept before and after and seasons ( spring , summer , fall (autumn) , winter
تکلیف خانه: writing words in the notebook
مهارت زندگی ابهم، الهام
فعالیت: انیمیشن و آموزش صبور بودن

گزارش گروه

ریاضی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: درس جدول ارزش مکانی و جدول شگفت انگیز صفحه ی 103 انجام شد.
علوم اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: انواع بافت خاک ها و رنگ های مختلف خاک و کاربرد انواع خاک توضیح داده شد.
فارسی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: برگه روانخوانی روانخوانی شد و کتاب پرسیده شد.
املا اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: املای نوشتاری گرفته شد.
تکلیف خانه: فردا از متن 23 دی ماه گرفته می شود.
زبان انگلیسی اول مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: در حیاط - گرم کردن و انجام حرکات پایه ( مهارت در پرتاب کردن و پرتاب یک دستی )
زیبانویسی ابوالحسینی، راضیه
فعالیت: تمرین درس ( خ ) در کتاب نگارش

گزارش گروه

ریاضی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد- کاربرگ دسته بندی یکی و ده تایی انجام شد.
فارسی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: درس درخت تدریس و روانخوانی ببین و بگو تمرین شد. - جمله های درس ف تدریس شد.
املا اول امجدی نیا، مینا
تکلیف خانه: از متن 10 دی ماه گرفته می شود.
ورزش اول پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: یوگا: گرم کردن - مرور بر حرکات قبل - آموزش مهارت شتر ، گاو آهن و مدیتیشن
کامپیوتر علی ویسی، سمیه
فعالیت: مخفی کردن نوار وظیفه و کار با برنامه paint

گزارش گروه

ریاضی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: تمرین دوره ای در دفتر انجام شد.
تکلیف خانه: تمرین شود.
فارسی اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: روانخوانی درس جنگل و روز برفی پرسیده شد.
نگارش اول امجدی نیا، مینا
فعالیت: درس ف رونویسی شد.
زبان انگلیسی اول مختاری شیرازی، فاطمه
فعالیت: working on magic phonics book - doing the activities of the book - practicing new words , reading and writing
دومینو مستقیم، ملیکا
فعالیت: اتمام نقشه شماره 5