دبستان دخترانه شیراز؛ کلاس پنجم 1

گزارش گروه

ریاضی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: مرور و رفع اشکال ارزشیابی
زبان انگلیسی پنجم روزگار، الهام
فعالیت: asking and answering time on pages 58 , 59 - talking about their memories under the sea and extinct animals
تکلیف خانه: فایل listening را کامل در دفتر نوشته و دیکشنری به همراه داشته باشند در مورد حیوانات منقرض شده تحقیق کرده و آن را خلاصه کنند و یا حیوانات را به کلاس آورده و در مورد آن ها صحبت کنند ( فردا چالش سریع گویی و خلاصه گویی به روش کاملا سریع می باشد.)
مطالعات اجتماعی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: نکات مهم گفته شد
تکلیف خانه: مطالعات درس 7 تا 11 خوانده شود - روز دوشنبه ارزشیابی گرفته می شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: کتاب علوی صفحه ی 79 حل شد.
تکلیف خانه: سوالات حل شود. - شنبه ارزشیابی از فصل 1 تا 3 گرفته می شود.
علوم پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: طرح کرامت من کیستم ، طرح کرامت امیدواری نقاشی و ضرب المثل و حدیث کار شد.
فارسی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: مرور و یادآوری دروس - ارزشیابی گرفته شد.
مطالعات اجتماعی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: کتاب کار علوی صفحه ی 80 حل شد.
کامپیوتر علی ویسی، سمیه
فعالیت: ایمیل کردن و فتوشاپ طرح کاغذ رنگی زدن
خلاقیت حمیدی، آذر
فعالیت: خلاقیت با چوب بستنی ساخت جعبه

گزارش گروه

ریاضی کانگورو: تدریس جورچین مسیرها
ریاضی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: تمرین صفحه ی 72 کتاب حل شد.
فارسی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: درس 9 کتاب و درست و نادرست تدریس شد.
تکلیف خانه: ارزشیابی از اول تا درس 8 گرفته می شود. - کتاب علوی درس 8 حل شود.
املا پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: املای قرعه کشی و معنی کلمات در کلاس کار شد.
تکلیف خانه: کاغذ خط دار جهت گرفتن املا به همراه داشته باشند.
زبان انگلیسی پنجم روزگار، الهام
فعالیت: practicing on their speaking skill to be ready for their presentation
تکلیف خانه: برروی مکالمه تکرار و تمرین گردد و وسایل مورد نیاز به همراه داشته باشند.
دومینو مستقیم، ملیکا
فعالیت: ادامه ی ساخت بدنه ی ربات و اتصال گیربکس ها

گزارش گروه

ریاضی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: صفحات 70 و 71 تدریس شد.
فارسی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: لغات درس 1 تا 5 خوانده شد.
تکلیف خانه: لغات درس 1 تا 8 خوانده و شعر حفظی هر فصل خوانده شود - چهارشنبه ارزشیابی از فصل 1 و 2 و 3 برگزار می گردد.
املا پنجم مریدی، فرشته
تکلیف خانه: یک صفحه از کلمه هایی که ارزش املایی دارند از درس 1 تا 8 نوشته شود.
هدیه‌های آسمان پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: مرور و یادآوری درس قرآن و هدیه - ارزشیابی هدیه های آسمان و قرآن برگزار شد
ورزش پنجم پرهیزی کودئینی، ساناز
فعالیت: بازی در حیاط ، گرم کردن گروهی - مهارت پنجه و ساعد و عکس العمل در زمین بازی

گزارش گروه

ریاضی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: مبحث تقارن محوری تدریس شد و صفحات 69 و 70 کتاب علوی صفحات 77 و 78 حل شد.
تکلیف خانه: کتاب علوی صفحات 70 و 79 و 84 و 85 در کتاب علوی حل شود ( تا روز 5 شنبه زمان هست )
فارسی پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: بازدید از کلاس توسط استاد ادبیات جناب آقای عسکری
زبان انگلیسی پنجم روزگار، الهام
فعالیت: practicing on their conversation to be ready on monday and wednesday
تکلیف خانه: از روی برگه های مکالمه تکرار و تمرین شود.
هدیه‌های آسمان پنجم مریدی، فرشته
فعالیت: روخوانی کلمات ، پیام قرآنی قطره اما دریا از درس قرآن پرسیده شد.
تکلیف خانه: فردا ارزشیابی هدیه و قرآن به صورت کتبی گرفته می شود.
زیبانویسی ابوالحسینی، راضیه
فعالیت: در کتاب نگارش تمرین شد.