دبستان دخترانه فرهیختگان اروند خرمشهر

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم بداق
هم‌رسانی
مدرسه دبستان دخترانه فرهیختگان اروند خرمشهر

تصویر

حیاط دبستان دخترانه فرهیختگان اروند خرمشهر
حیاط
نما دبستان دخترانه فرهیختگان اروند خرمشهر
نما
راه‌پله دبستان دخترانه فرهیختگان اروند خرمشهر
راه‌پله
دفتر مدیریت دبستان دخترانه فرهیختگان اروند خرمشهر
دفتر مدیریت
راه‌پله دبستان دخترانه فرهیختگان اروند خرمشهر
راه‌پله

تماس

پیش‌شماره: 061
تلفن: 53544973
استان: خوزستان
شهر: خرمشهر
نشانی: خیابان آرش، جهان‌آرا، یازدهم شرقی، به سمت عشایر
سایر شعب

سایر شعب دبستان دخترانه در خوزستان

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: