دبستان دخترانه مشهد

پیش‌دبستان | دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم دخترانه با مدیریت خانم عزتی
تصویر
نما دبستان دخترانه مشهد
نما
حیاط دبستان دخترانه مشهد
حیاط
حیاط دبستان دخترانه مشهد
حیاط
راه‌پله دبستان دخترانه مشهد
راه‌پله
کلاس دبستان دخترانه مشهد
کلاس
نمازخانه دبستان دخترانه مشهد
نمازخانه
دفتر مدیریت دبستان دخترانه مشهد
دفتر مدیریت