فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجاقک 3

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: #دختران عزیزم الگوی تکرار شونده را در طی حل سوال آموختند #آموزش عدد 6 و کشیدن چوب خط عدد 6 #حل کتاب کار علوی ریاضی صفحه44
تکلیف: دختر عزیزم صفحه45تا47کتاب کار ریاضی را انجام بدهید از عدد 6دو خط و یک خط از ترتیب عدد 1تا 6 بنویس

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: با سلام و ادب و احترام در کلاس حضوری امروز نگاره 10 کتاب کار فارسی را انجام دادیم و طرز صحیح نوشتن لوحه به د انش آموزان آموخته شد.
تکلیف: دخترم صفحه 37و38 کتاب کار علوی را حل کنید

قرآن اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: در کلاس حضوری امروز جشن قرآن برگزار شد.کتابهای قرآن همراه با نشانگر به دخترهای گلم تحویل داده شد. قرآن و صاحب آن نگهدار همه کودکان سرزمینم.
تکلیف: شکوفه نازم، برای پدر ، مادر و دیگر اعضای خانواده ،خودت و آموزگارت دعا کن تا از دعای دل مهربان و بی آلایش تو ، استجابت از آسمان ببارد تا در پناه قرآن و خداوند مهربان سلامت و شاد باشیم.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: Dragonfly 3 روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/7/28 1.احوال پرسی ، مرور مکالمه number 1&2 با پرسش از دانش اموزان Hello,how are you? Hello, I'm great.thank you and you? Fine,thanks.What's your name? My name is ..... Or I'm ..... How old are you? I'm seven. Which grade are you in? I'm in first grade. What's your favorite color? My favorite color is ..... How many brothers and sisters have you got? I'm an only child. Or I have got one brother /sister. How big is your family? There are 3/4 people in my family. 2.گوش دادن به شعرهای : Hello song Action verbs song How many song tricky words song 3.خواندن سوره کوثر و سرود ملی 4. تمرین conversation 1& 2 5.دوره shapes It's a blue triangle. It's a yellow circle. It's a pink square. It's a red rectangle. ..... 6.دوره How many با پاور مربوطه 7.تدریس parts of body I have got one nose. I have got 2 arms. I have got 2 eyes. ... 8.تدریس tricky words با آهنگ
تکلیف: تکلیف: دختران گلم لطفاصفحه 37 و 38 جزوه را ابتدا ویس آن را با دقت گوش داده و انجام دهد و عکس آن را ارسال نمایند. فیلم های آفلاین را با دقت تماشا کرده و ویس خود را برای من در واتس آپ ارسال فرمائید. از توجه و همکاری شما والدین عزیز سپاسگزارم Ms.Tehrani
فعالیت: عزیزان کلاس اولی دانش آموزان گل فردا چهارشنبه مورخ 28مهر کتاب کار فارسی علوی (برای زنگ فارسی) و کتاب کار ریاضی علوی (برای زنگ ریاضی) همراه خود بیاورند. #ماسک اضافی فراموش نشود.

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: به علت شاد و پر انرژی شدن دانش آموزان کلاس با کلیپ ورزشی آغاز شد مفهوم تفریق با عنوان کم کردن به دانش آموزان تدریس شد. دانش آموزان با ترکیب خطوط در الگو آشنا شدند و عنوان الگوی تکرار شونده را آموختند. صفحه 41-42-43 کتاب کار حل شد.
تکلیف: دخترم تمرین 5 دفتر مشق ریاضی را انجام بدهید و ارسال کنید.

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: به نام خداوند جان و خرد با سلام خدمت اولیا زنگ فارسی امروز با نام و یاد خداوند و سپس با پخش کردن کلیپ ورزش صبحگاهی آغاز شد. در ادامه با تدریس نگاره 10 و مشارکت دانش آموزان برای پرس و پاسخ و تمرین و تکرار در مورد عید نوروز و آداب عید نوروز و مبحث بخش کردن ،هم پایان و هم آغاز با دختران کلاس را به پایان رساندیم.
تکلیف: دختر نازنینم صفحه 52و53 دفتر مشق فارسی را با دستان پرتوانت انجام بده.

ورزش اول

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش روز سه شنبه 400/07/27 مصادف با هفته تربیت بدنی دو مدل از ورزش های آبی به بچه ها معرفی شد و در وضعیت پرنده بچه ها تصور کردند به دریا رسیده اند در آنجا با قرار گرفتن در وضعیت حرکتی سوار قایق شدند و همراه شعر کودکانه پارو زدند. در مرحله دوم تمرین به صورت یک چرخه از وضعیت ستاره در وضعیت موج سوار قرار گرفتند. تطبیق حرکت با گفتار به بچه ها کمک می کند، با آهنگ و شعر حرکت نموده و افکار و اعمالش را به هم مرتبط کند. هفته تربیت بدنی سرآغازی برای ایجاد انگیزه و نشاط بیشتر در سطح جامعه است. دختران ورزشکار روز شما مبارک

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: Dragonfly 2 روز : سه شنبه Tuesday تاریخ: 1400/7/27 1.احوال پرسی ، مرور مکالمه number 1&2 با پرسش از دانش اموزان Hello,how are you? Hello, I'm great.thank you and you? Fine,thanks.What's your name? My name is ..... Or I'm ..... How old are you? I'm seven. Which grade are you in? I'm in first grade. What's your favorite color? My favorite color is ..... How many brothers and sisters have you got? I'm an only child. Or I have got one brother /sister. How big is your family? There are 3/4 people in my family. 2.گوش دادن به شعرهای : Hello song Action verbs song How many song 3.خواندن سوره کوثر و سرود ملی 4. تمرین conversation 1& 2 5.دوره 3 jolly و Blending 6.دوره How many با فیلم مربوطه 7.تدریس shapes Rectangle Square Triangle Circle It's a blue circle. It's a pink square. .....‌
تکلیف: تکلیف: دختران گلم لطفاصفحه 36 جزوه را ابتدا ویس آن را با دقت گوش داده و انجام دهد و عکس آن را ارسال نمایند. از توجه و همکاری شما والدین عزیز سپاسگزارم Ms.Tehrani

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث نظم و ترتیب در منزل و نمایش فیلم مرتبط

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار ریاضی علوی تم چهار تکمیل شد. مفهوم چوب خط، چینه،انتقال انگشتی با دختران تمرین شد.
تکلیف: دخترعزیزم صفحه 39 کتاب کار ریاضی را انجام بدهید.

علوم اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: مفهوم سایه و اندازه و جهت آن به صورت گروهی در حیاط تمرین و مرور شد.

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: حل نگاره 8 و 9 کتاب کار علوی پرسش و پاسخ با دانش آموزان نحوه صحیح نوشتن لوحه
تکلیف: دخترم صفحه 30و31 لوحه را در دفتر مشق فارسی بنویس و برایم در پرتال ارسال کن.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: Dragonfly 2 روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/7/26 1.احوال پرسی ، مرور مکالمه number 1&2 با پرسش از دانش اموزان Hello,how are you? Hello, I'm great.thank you and you? Fine,thanks.What's your name? My name is ..... Or I'm ..... How old are you? I'm seven. Which grade are you in? I'm in first grade. What's your favorite color? My favorite color is ..... How many brothers and sisters have you got? I'm an only child. Or I have got one brother /sister. How big is your family? There are 3/4 people in my family. 2.گوش دادن به شعرهای : Hello song Action verbs song How many song 3.خواندن سوره کوثر و سرود ملی 4. تمرین conversation 1& 2 5.دوره 1&2 jolly و Blending 6.دوره How many با فیلم مربوطه 7.تدریس shapes Rectangle Square Triangle Circle It's a blue circle. It's a pink square. .....
تکلیف: تکلیف: دختران گلم لطفاصفحه 35جزوه را ابتدا ویس آن را با دقت گوش داده و انجام دهد و عکس آن را ارسال نمایند. از توجه و همکاری شما والدین عزیز سپاسگزارم Ms.Tehrani

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: تدریس عدد 5 و نوع نوشتن عدد 5 حل کتاب کار علوی صفحه 35و سوال 7صفحه36 و پرسش و پاسخ از مبحث مهم انتقال با دانش آموزان
تکلیف: دخترم از عدد5 دو خط و از ترتیب اعداد 5-4-3-2-1 نیز دو خط بنویس

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: با سلام کلاس با نام و یاد خداوند و خواندن سوره توحید آغاز شد و همچنین بعد از ورزش صبحگاهی ، تدریس نگاره 9 صورت گرفت و پرسش و پاسخ از بخش کردن هم آغاز و هم پایان صورت گرفت وهمچنین دانش آموزان با آداب حضور در مکان مذهبی آشنا شدند.
تکلیف: دختران نازنیم دفتر مشق فارسی صفحات 28-29-50-51 حل کنید.

هنر اول

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس کاردستی قاب عکس ساخته شد کاردستی کامل شود و عکس آن ارسال گردد برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی یا کاغذ A4 همراه داشته باشید
تکلیف: کاردستی کامل شود و عکس آن ارسال گردد برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی یا کاغذ A4 همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: Dragonfly 2 روز : یکشنبه Sunday تاریخ: 1400/7/25 1.احوال پرسی ، مرور مکالمه number 1&2 با پرسش از دانش اموزان Hello,how are you? Hello, I'm great.thank you and you? Fine,thanks.What's your name? My name is ..... Or I'm ..... How old are you? I'm seven. Which grade are you in? I'm in first grade. What's your favorite color? My favorite color is ..... How many brothers and sisters have you got? I'm an only child. Or I have got one brother /sister. How big is your family? There are 3/4 people in my family. 2.گوش دادن به شعرهای : Hello song Action verbs song How many song 3.خواندن سوره کوثر و سرود ملی 4. تمرین conversation 1& 2 5.دوره jolly و Blending 6.دوره How many با فیلم مربوطه
تکلیف: تکلیف: دختران گلم لطفاصفحه 34 جزوه را ابتدا ویس آن را با دقت گوش داده و انجام دهد و عکس آن را ارسال نمایند. *فیلم های مربوط به صداهای g f b o l u که قبلا در گرو گذاشته شده را با دقت گوش بدهند. از توجه و همکاری شما والدین عزیز سپاسگزارم Ms.Tehrani

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: باسلام و احترام موارد تدریس شده مشاهده ی ویدیو کلیپ تخصصی در راستای معرفی اجزای اصلی و جانبی رایانه . پرسش وپاسخ از دانش آموزان
تکلیف: عزیزان لطفا فایل تکلیف ارسال شده را در منزل با توجه به موارد تدریس شده ی امروز انجام دهید. کلمات را به تصویر درست وصل کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: