فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجاقک 3
فعالیت: سلام به دانش آموزان عزیزم. ارزشیابی نیم سال دوم تحصیلیتان روز شنبه درس علوم می باشد. با آروزی موفقیت برای دختران گلم.

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ ریاضی ، ارزشیابی انجام شد و تصحیح و لحاظ گردید .

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ فارسی ، ارزشیابی انجام شد و تصحیح و لحاظ گردید .

املا اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ املا ، دیکته تا نشانه ( ث ) ( ح ) ( ض ) گفته شد . لطفا دفتر املا دانش آموزان توسط اولیا محترم رویت و بررسی و امضا شود .

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Wednesday تاریخ: 1401/2/21 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین Science و برگزاری پرسش شفاهی از دانش آموزان تکلیف: دخترم تعطیلات خوبی داشته باشید. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
تکلیف: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Wednesday تاریخ: 1401/2/21 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین Science و برگزاری پرسش شفاهی از دانش آموزان تکلیف: دخترم تعطیلات خوبی داشته باشید. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر املا #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

علوم اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ علوم ، کتاب کار علوم علوی صفحات 159 تا 168 مربوط به « ارزشیابی نیم سال دوم » و « ارزشیابی جامع » انجام شد .

املا اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: ***به نام خدا *** در زنگ املا ، دیکته از نشانه های (ص) و ( ذ) و (ع) گفته شد و تصحیح و ارزیابی انجام شد .
تکلیف: دختر ماهم:یک صفحه املا از نشانه (ث) و (ح) و (ض) بنویس و تمرین کن تا در املایی که در کلاس گفته می شود مثل همیشه بدرخشی .متشکرم دختر گلم

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Tuesday تاریخ: 1401/2/20 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین Conversation و برگزاری پرسش شفاهی از دانش آموزان
تکلیف: تکلیف: دخترم فردا برای آزمون شفاهی علوم آمادگی لازم داشته باشد. برای کلاس حضوری چهارشنبه کتاب science و کتاب Math (کسانی که تحویل ندادند) را دخترانم همراه داشته باشند. اولیای عزیز لطفا نظارت داشته باشید دخترانی که دفتر زبان خود را امروز به بنده تحویل ندادند، فردا حتما آن را تحویل دهد. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: باسلام فعالیت شماره 6 صفحه ی 32 و فعالیت شماره 8 صفحه ی 33 انجام شد
تکلیف: عزیزان لطفا در منزل مطابق فعالیت این 2 صفحه انجام شود
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر املا #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ فارسی ، کتاب فارسی اول دبستان ، روان خوانی صفحات 110 تا آخر کتاب انجام شد . چهارفصل تدریس داده شد و با ابزار آموزشی خلاق با دانش آموزان کار شد . کتاب فارسی به اتمام رسید .
تکلیف: دخترگلم ، امید است حالا که کتاب فارسی را تمام کرده ایم متن های فارسی را به خوبی و روان بخوانی و باسواد شدنت را درخشان نشان دهی .

املا اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: ***به نام خدا *** در زنگ املا ، دیکته از نشانه های ( خوا استثنا ) و ( تشدید) گفته شد و تصحیح و ارزیابی انجام شد .
تکلیف: دختر ماهم:یک صفحه املا از نشانه (ص) و (ذ) و (ع) بنویس و تمرین کن تا در املایی که در کلاس گفته می شود مثل همیشه بدرخشی .متشکرم دختر گلم

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Monday تاریخ: 1401/2/19 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین و review کتاب Math مباحث *Size *How many *longer/ shorter Shapes Tens and ones Fewer than / more than Counting ten by ten Heavier /lighter Full /empty Time Taller than/shorter than Addition and subtraction و برگزاری پرسش شفاهی از دانش آموزان
تکلیف: تکلیف: دخترم فردا برای آزمون شفاهی مکالمه آمادگی لازم داشته باشد. برای کلاس حضوری دوشنبه کتاب science و کتاب Math (کسانی که تحویل ندادند) را دخترانم همراه داشته باشند. اولیای عزیز لطفا نظارت داشته باشید دخترانی که دفتر زبان خود را امروز به بنده تحویل ندادند، فردا حتما آن را تحویل دهد. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر املا #کتاب فارسی #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

علوم اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار علوم ارزشیابی نیمسال اول به منظور تمرین و تکرار تا صفحه 152 انجام شد.

نگارش اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: کتاب نگارش تا صفحه 137 انجام شد و کتاب کامل گردید.

املا اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ املا ، تا نشانه های ( چ ) و ( ژ ) دیکته گفته شد و ارزیابی شد .
تکلیف: دختر ماهم:یک صفحه املا از نشانه (خوا استثنا) و (تشدید) بنویس و تمرین کن تا در املایی که روز دوشنبه در کلاس گفته می شود مثل همیشه بدرخشی .متشکرم دختر گلم

هنر اول

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی کفشدوزک رنگی انجام شد تکمیل شود همراه خود بیاورید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و مدادرنگی و دفتر نقاشی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی کفشدوزک رنگی انجام شد تکمیل شود همراه خود بیاورید برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و مدادرنگی و دفتر نقاشی همراه داشته باشید

ورزش اول

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: زارش یکشنبه  401/02/18 یوگا و ورزش هدف رفتاری کلاس آگاهی به عضلات بدن و نحوه بلند کردن وسایل سنگین دانش آموزان بعد از گرم کردن بدن بصورت زانو خم، کوله پشتی را از زمین برداشتند و بصورت شعر کوپه کوپه قطار شدند و در ایستگاه های یوگا توقف کردند و حرکات انعطافی انجام دادند

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Sunday تاریخ: 1401/2/18 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین و review کتاب science مباحث *plants *Material *push /pull big push small push
تکلیف: تکلیف: دخترم جزوه الفبا حرف Yy و Zz را تکمیل کرده و عکس آن ها را گرفته و در پرتال بفرستند. *(فرصت نهایی برای دانش آموزانی که کتاب خود را تکمیل نکرده اند.) برای کلاس حضوری شنبه کتاب science و کتاب Math (کسانی که تحویل ندادند) را دخترانم همراه داشته باشند. اولیای عزیز لطفا نظارت داشته باشید دخترانی که دفتر زبان خود را امروز به بنده تحویل ندادند، فردا حتما آن را تحویل دهد. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر املا #کتاب فارسی #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

علوم اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ علوم ، کتاب کار علوم علوی تمرین های فصل 14 کتاب کار علوم علوی انجام شد‌.

املا اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ املا ، تا نشانه های ( و ) استثنا و خانواده ( ه ) دو چشم دیکته گفته شد و ارزیابی شد .
تکلیف: دختر ماهم:یک صفحه املا از نشانه چ و ژ بنویس و تمرین کن تا در املائی که روز یکشنبه در کلاس گفته می شود مثل همیشه بدرخشی .متشکرم دختر گلم

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Saturday تاریخ: 1401/2/17 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین و review Unit 5 & 6 مباحث *pets I have got a green tortoise. She has got a white cat. He has got a black dog. ... My house She is in the livingroom. He is in the bathroom. She is in the bedroom. ... 5.دوره الفبا با pdf مربوطه
تکلیف: تکلیف: دخترم جزوه الفبا حرف Vv ، Ww ، Xx را تکمیل کرده و عکس آن ها را گرفته و در پرتال بفرستند. *(فرصت نهایی برای دانش آموزانی که کتاب خود را تکمیل نکرده اند.) برای کلاس حضوری شنبه کتاب science و کتاب Math (کسانی که تحویل ندادند) را دخترانم همراه داشته باشند. اولیای عزیز لطفا نظارت داشته باشید دخترانی که دفتر زبان خود را امروز به بنده تحویل ندادند، فردا حتما آن را تحویل دهد. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: