فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 1
فعالیت: دختران گلم برای شنبه 13 /آذر کتاب کار علوی ریاضی ، علوم و کتاب هوش حتماً به همراه داشته باشند. زبان طبق روال هر هفته در ضمن 5 دیکته کل هفته خود را حتماً جهت ملاحظه خانم اجاق مربی زبان به همراه داشته باشید.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: سوال 2-3 صفحه 68- سوال 5-6 صفحه 69 در کلاس رفع اشکال شد . مفهوم ضرب تدریس شد . ضرب عدد صفر و یک تدریس شد . سودوکو انجام شد .
تکلیف: صفحه 70 سوال 7-8-9 کتاب کار نوشته شود . دختران باهوشم در انتهای دفتر مشق خود طبق فایل ارسال شده ضرب عدد صفر را بنویسید و ضرب عدد یک را تعداد دسته و اشیای داخل دسته را مشخص کنید و طبق نمونه برای ضرب عدد یک، تعداد دشته و اشیای داخل دسته را بکشید .

علوم سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: از سوال 7 تا 13 کتاب کار علوی درس 5 (آب ماده ی باارزش ) در کلاس تدریس شد .
تکلیف: دختران گلم پاسخ سوال ها ارسال شده است . در صورت نیاز چک کنید و سپس عکس صفحه 70-71 را ارسال کنید .

فارسی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: صفحه 36 کتاب نگارش بندنویسی رفع اشکال شد. صفحه 46 کتاب کار علوی درس 5 انجام شد.
تکلیف: دختران گلم صفحه 47-48 کتاب کار نوشته شود .

قرآن سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: صفحات 33 - 34-35-36 توسط دانش آموزان خوانده شد . تمرین مربوط به حروف ناخوانا تدریس شد .
تکلیف: دختران گلم در منزل قران را تکرارو تمرین کنید .

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. یونیت 4 آغاز شد. 2.مشاهده فیلم آموزشی 3.ساختار جمله مربوط به فعالیت روزانه تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 39 و جزوه زبان صفحه 24 انجام شود.دیکته هر روز 5 لغت با توجه به فیلم ارسال شده همراه با ذکر تاریخ روزانه ارسال شود.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: مشاهده ی پروژه های دانش آموزان و رفع اشکال انجام شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: صفحه 49 سوال 3 -صفحه 50 کتاب آموزش و پرورش تدریس شد . صفحه 66 کتاب کار علوی تدریس شد . صفحه 67 سوال 6-7 تدریس شد .
تکلیف: دختران گلم صفحه 49-50 و 66-67کتاب کار عکس ارسال شود . تمرین صفحه 68-69 کتاب کار علوی نوشته شود .

علوم سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: کار در کلاس 2 صفحه 68کتاب کار درس 5 (آب ماده بارزش )در کلاس انجام شد. تمرین صفحه 69- صفحه 70سوال 5-6 کتاب کار نوشته شد .
تکلیف: دختران عکس این صفحات ارسال شود .

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: درس 8 (جشن تکلیف ) صفحه 52تا 59 تدریس شد .
تکلیف: پاسخ سوال ها ارسال می شود در صورت نیاز چک شود . صفحه 59 با خانواده نوشته شود و عکس کامل این درس ارسال شود .

ورزش سوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش سه شنبه 400.09.09 یوگا. دادن اطلاعاتی جغرافیایی درباره کشور هند، جایی که یوگا از آنجا زاده شده است. دانش آموز در وضعیت کوه از شمال هند را تصویر سازی کرد تا گونه حیوانات محبوب در جنوب هند. در وضعیت میمون قرار گرفت و با ساختن وضعیت فلوت زن و رقص مار با سرگرمی های مردم این کشور آشنا شد هدف جلسه: تمرین آگاهانه تعادل و انعطاف با سرگرمی و داستان سرایی.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. یونیت 4 اغاز شد. 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.ساختار جمله مربوط به فعالیت روزانه تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: جزوه زبان صفحه 20 و 44 انجام شود.با توجه به فیلم ارسال شده دیکته یونیت 4 شروع شود و در صورت اتمام لغات, دوره لغات و تکرار از اول یونیت 4 باشد
فعالیت: سلام بر دانش آموزان عزیزم دختران فعال و پویا - خدا قوت جهت اتمام ارزشیابی "مدادقرمز یک" - دروس پایه و زبان آبانماه امیدوارم همیشه موفق باشید و سلامت - با مهر فراوان کیهان معاون آموزشی

ریاضی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: کاربرد کسر در اندازه گیری صفحه 49 سوال 1-2 تدریس شد .
تکلیف: دختران گلم نمونه سوال مربوط به کاربرد کسر در اندازه گیری را در دفتر مشق خود بنویسید و سپس حل کنید .

فارسی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: صفحه 45 کتاب کار علوی ،سوال 5-6 انجام شد . و سوال 7 به دانش آموزان توضیح داده شد . درک مطلب صفحه 49 کتاب کار نوشته شد .
تکلیف: دختران گلم سوال 7 کتاب کار صفحه 45 و صفحه 32 کتاب نگارش و 36 کتاب نگارش نوشته شود . عکس صفحه 49 کتاب کار فارسی ارسال شود .

املا سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: توضیحات مربوط به زلزله یا زمین لرزه که چه کارهای باید انجام شود و چه کارهای نباید انجام شود ، داده شد . املا از درس 5 فارسی( بلدرچین و برزگر) گفته شد. صفحه 35 کتاب نگارش در کلاس نوشته شد . نکات بند نویسی تکرار و تمرین شد .
تکلیف: دختران گلم ، املا درس 5 را تصحیح کنید و با کلماتی که اشتباه نوشته اید جمله خلاقانه بسازید . و عکس املا تصحیح شده ی خود را ارسال کنید .

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: درس 8 اجتماعی (چرا باهم همکاری می کنیم ؟ )صفحه 26 -27 تدریس شد . کاربرگ 5 و 6 انتهای کتاب اجتماعی توضیح داده شد .
تکلیف: دختران گلم عکس صفحه 27 ارسال شود .و پاسخ درس ارسال می شود در صورت نیاز چک کنید . کابرگ 6 ارسال شود و درصورت تمایل عکس شجره نامه خود را در واتساپ ارسال کنید .

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: *****گزارش فعالیت هنر روز یکشنبه 400/9/7 روز یکشنبه در کلاس نقاشی با موضوع تهران خود را چگونه می‌سازید فعالیت وکار و فعالیت آن انجام شد. **برای جلسه بعد، گواش، مقوا فابریانو اندازهA4، ماژیک همراه داشته باشید**
تکلیف: گزارش تکالیف روز یکشنبه: امروز در کلاس نقاشی با موضوع تهران خود را چگونه می‌سازید انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد **لوازم مورد نیاز برای جلسه بعد **برای جلسه بعد، گواش، مقوا فابریانو اندازهA4، ماژیک همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. یونیت 4 اغاز شد. 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.لغات مربوط به فعالیت روزانه تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه38 و جزوه زبان صفحه 43 انجام شود.با توجه به فیلم ارسال شده دیکته یونیت 4 شروع شود و در صورت اتمام لغات, دوره لغات و تکرار از اول یونیت 4 باشد.
فعالیت: ارسال آزمون زبان در پرتال تکالیف انجام شد و دانش آموزان تا پایان ساعت 18 فرصت انجام، ارسال و بارگزاری پاسخ های خود را در پرتال تکالیف بخش زبان انگلیسی دارند- با آرزوی موفقیت و سربلندی عزیزان دبستان علوی مرکز

ریاضی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: ریاضی صفحه 48 کتاب آموزش و پرورش تدریس شد .
تکلیف: دختران گلم عکس این صفحه را ارسال کنید . و سوال 5 صفحه 48انجام شود .

علوم سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: آیا می دانید صفحه 66 تدریس شد . کاردر کلاس 1، توسط دانش آموزان در کلاس نوشته شد .
تکلیف: دختران قشنگم عکس این صفحات نوشته شود .

فارسی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: درس 6 فارسی (فداکاران ) از صفحه 50-52 تدریس شد و توسط دانش آموزان خوانده شد و همچنین نکات درسی و درست و ناردست این درس مشخص شد.
تکلیف: دختران گلم ، جعبه ی کلمات درس 5 ، صفحه 43 و صفحه 44کتاب کار نوشته شود . دخترهای گلم معنی کلمات زیر را از انتهای کتاب فارسی پیدا کنید .سپس روی برگه ای کوچک ،کلمات ذکرشده و معنی آن ها را بنویسید وبالای برگه را به صفحه اول درس (صفحه 53) بچسبانید یا منگنه کنید. (کلمات مخالف وهم خانواده درس سوم هم پس از نوشتن به همین صفحه ی 53 بچسبانید .) معنی کلمات را پیدا کنید : **برزگر - درو - انتظار - خویشان - دهقان - ده - ** معنی این کلمات هم به این صورت نوشته شوند : کشتزار =مزرعه ، زمین کشاورزی - آشیانه =لانه

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
تکلیف: فایل سوالات را از قسمت کاربرگ دانلود کنید و سپس پاسخ سوالات را همانند تکالیف روزانه تا ساعت 18:00 در پورتال بارگزاری و ارسال کنید.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث احترام گذاشتن به دیگران
تکلیف: انجام جدول صفحه 26

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.مبحث طبقه بندی حیوانات تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
فعالیت: امروز شنبه ارزشیابی ریاضی در پرتال

ریاضی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: ریاضی فصل اول -دوم، برای آمادگی در آزمون ریاضی تکرار و تمرین رفع اشکال شد .

فارسی سوم

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: ارزشیابی فصل چهارم صفحه 159 -160انجام شد.
تکلیف: دختران گلم عکس این صفحات ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.جشن روز شکرگزاری همراه با تدریس مفاهیم اصلی انجام شد . با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: دوره مطالب یونیت 1-2

هوش و ریاضی

مدرس: کشاورز، فرشته
فعالیت: هوش صفحه 22 سوال 1-2-3 ، صفحه 23 سوال 4 تدریس شد .
تکلیف: دختران گلم عکس این دو صفحه ارسال شود .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: