فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2
فعالیت: به جهت مشکل ایجاد شده در روز سه شنبه در پرتال، دانش آموزان عزیز تا روز جمعه فرصت دارند تکالیف سه شنبه و چهارشنبه رو با هم ارسال نمایند.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال 3 از صفحه ی 49 و صفحه ی 50 از کتاب ریاضی انجام شد. معرفی ضرب انجام شد. و ضرب عدد های صفر و یک توضیح داده شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، عکس صفحه ی 50 کتاب ریاضی که در کلاس انجام شد، ارسال شود.**** صفحه ی 69 از کتاب کار ریاضی علوی انجام شود. *****و فایل تمرین ضرب که برای شما ارسال شده است و برای ضرب عددهای صفر و یک می باشد، در دفتر نوشته و تمرین شوند.(برای ضرب عدد یک مانند نمونه شکل ها هم کشیده شوند.)****

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 70 و 71 از کتاب کار علوم علوی انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، صفحات 70 و 71 از کتاب کار علوم علوی که در کلاس انجام شد، ارسال شود.

املا سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: املای کلاسی از درس پنجم (بلدرچین و برزگر) گفته شد.یک نمونه جدول سودوکو در کلاس به صورت گروهی انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، این صفحات انجام شوند: صفحات 46 و 48 از کتاب کار فارسی علوی / صفحه ی 36 از کتاب نگارش **** و عکس املای تصحیح شده ی خود را که در کلاس نوشتید، ارسال کنید.(با کلماتی که اشتباه نوشته اید، جمله بسازید.)****

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. یونیت 4 آغاز شد. 2.مشاهده فیلم آموزشی 3.ساختار جمله مربوط به فعالیت روزانه تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 39 و جزوه زبان صفحه 24 انجام شود.دیکته هر روز 5 لغت با توجه به فیلم ارسال شده همراه با ذکر تاریخ روزانه ارسال شود.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مبحث احترام گذاشتن در فصل همدلی تدریس گردید
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 27

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 66 و 67 و 68 از کتاب کار ریاضی علوی در کلاس های حضوری انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم که در کلاس های حضوری نبودند، صفحات 66 و 67 و 68 از کتاب کار ریاضی علوی را انجام دهند. سپس پاسخ های خود را از فایل ارسال شده، چک کنند.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: ارزشیابی درس چهارم (صفحات 159 و 160) از کتاب کار فارسی علوی در کلاس های حضوری انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم که در کلاس های حضوری نبودند، صفحات 159 و 160 از کتاب کار فارسی علوی را انجام دهند. سپس پاسخ های خود را از فایل ارسال شده، چک کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. یونیت 4 اغاز شد. 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.ساختار جمله مربوط به فعالیت روزانه تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: جزوه زبان صفحه 20 و 44 انجام شود.با توجه به فیلم ارسال شده دیکته یونیت 4 شروع شود و در صورت اتمام لغات, دوره لغات و تکرار از اول یونیت 4 باشد

هوش و ریاضی

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 22 از کتاب هوش کامل انجام شد. و سوال 4 از صفحه ی 23 از کتاب هوش انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم که در کلاس های حضوری نبودند، عکس سوالات انجام شده از کتاب هوش را ارسال کنند.
فعالیت: سلام بر دانش آموزان عزیزم دختران فعال و پویا - خدا قوت جهت اتمام ارزشیابی "مدادقرمز یک" - دروس پایه و زبان آبانماه امیدوارم همیشه موفق باشید و سلامت - با مهر فراوان کیهان معاون آموزشی
توضیح: کلاس حضوری فردا سه شنبه 9/آذرماه دخترهای گلم، برای کلاس های حضوری فردا موارد زیر را همراه داشته باشید: کتاب کار ریاضی علوی کتاب هوش کتاب کار فارسی علوی لوازم التحریر ( مداد ، پاک کن ، تراش و ... ) بطری آب وسایل بهداشتی( ماسک و الکل و دستمال کاغذی جیبی) زبان طبق روال همیشه با تشکر

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: مبحث کاربرد کسر در اندازه گیری تدریس شد. سوال های 1 و 2 از صفحه ی 49 کتاب ریاضی انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، سوال های فایل ارسال شده را در دفتر خود بنویسید و جاهای خالی را کامل کنید.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 68 و 69 و سوال های 5 و 6 از صفحه ی 70 کتاب کار علوم علوی در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس صفحاتی که در کلاس انجام شد، ارسال شوند.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال های 12 و 13 و 14 از صفحه ی 47 از کتاب کار فارسی علوی انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس صفحه ی 47 کتاب کار فارسی علوی که در کلاس انجام شد، ارسال شود. و صفحات 43 و 44 از کتاب کار فارسی علوی انجام شود.*** دختر های گلم، روز چهارشنبه از درس پنجم کتاب فارسی(بلدرچین و برزگر)، املای کلاسی گفته می شود. حتما تمرین داشته باشید.***

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس هشتم (جشن تکلیف) تدریس شد. و فایل پاسخ های درس برای شما ارسال شد.
تکلیف: دختر های عزیزم، پاسخ سوالات صفحات 55 و 56 و 57 و 59 از کتاب هدیه های آسمان ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. یونیت 4 اغاز شد. 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.لغات مربوط به فعالیت روزانه تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه38 و جزوه زبان صفحه 43 انجام شود.با توجه به فیلم ارسال شده دیکته یونیت 4 شروع شود و در صورت اتمام لغات, دوره لغات و تکرار از اول یونیت 4 باشد.
فعالیت: ارسال آزمون زبان در پرتال تکالیف انجام شد و دانش آموزان تا پایان ساعت 18 فرصت انجام، ارسال و بارگزاری پاسخ های خود را در پرتال تکالیف بخش زبان انگلیسی دارند- با آرزوی موفقیت و سربلندی عزیزان دبستان علوی مرکز

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 48 از کتاب ریاضی به جز سوال 5 انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس صفحه ی 48 کتاب ریاضی که امروزدر کلاس انجام شد، ارسال شود. و سوال 5 از صفحه ی 48 کتاب ریاضی انجام شود.**** برای انجام دادن سوال 5 صفحه ی 48 کتاب ریاضی، یک مستطیل روی کاغذ بکشید و دور آن را با قیچی ببرید، سپس مستطیل خود را ابتدا به دو قسمت مساوی ، سپس به 3 قسمت مساوی و بعد از آن به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید و از مستطیل خود عکس ارسال کنید.***

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درک مطلب از صفحه ی 49 از کتاب کار فارسی علوی انجام شد. سوال 7 صفحه ی 45 از کتاب کار فارسی علوی توضیح داده شد.
تکلیف: دخترهای گلم، صفحه ی 45 از کتاب کار فارسی علوی انجام شود. **** دختر های گلم، برای انجام دادن سوال 7 صفحه ی 45 کتاب کار فارسی علوی، ابتدا راجع به یکی از همسایه های خود 5 جمله بنویسید، سپس با استفاده از جملاتی که نوشتید راجع به همان همسایه یک بند بنویسید.****

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس هشتم (چرا با هم همکاری می کنیم؟) از کتاب اجتماعی تدریس شد. فایل پاسخ سوالات درس برای شما ارسال شد.
تکلیف: دختر های عزیزم، عکس صفحات 25 و 26 و کاربرگه ی شماره 6 از انتهای کتاب اجتماعی ارسال شود.

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی با موضوع تهران خود را چگونه می‌سازید انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد، گواش، مقوا فابریانو اندازهA4، ماژیک همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی با موضوع تهران خود را چگونه می‌سازید انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد، گواش، مقوا فابریانو اندازهA4، ماژیک همراه داشته باشید

ورزش سوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 400/09/07 یوگا: دادن اطلاعاتی جغرافیایی درباره کشور هند، جایی که یوگا از آنجا زاده شده است. دانش آموز در وضعیت کوه از شمال هند را تصویر سازی کرد تا گونه حیوانات محبوب در جنوب هند. در وضعیت میمون قرار گرفت و با ساختن وضعیت فلوت زن و رقص مار با سرگرمی های مردم این کشور آشنا شد هدف جلسه: تمرین آگاهانه تعادل و انعطاف با سرگرمی و داستان سرایی.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
تکلیف: فایل سوالات را از قسمت کاربرگ دانلود کنید و سپس پاسخ سوالات را همانند تکالیف روزانه تا ساعت 18:00 در پورتال بارگزاری و ارسال کنید.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: رفع اشکال در خصوص پروژه ی قطار متحرک انجام شد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.مبحث طبقه بندی حیوانات تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
فعالیت: امروز شنبه ارزشیابی ریاضی در پرتال

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: نمونه سوال ریاضی از فصل 1 و اعداد چهاررقمی در کلاس انجام شد.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: بخش *آیا می دانید؟* از صفحه ی 66 کتاب کار علوم علوی تدریس شد. و صفحه ی 67 از کتاب کار علوم علوی در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، صفحه ی 67 از کتاب کار علوم علوی که در کلاس انجام شد،ارسال شود.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: بخش نمایشنامه نویسی از صفحه ی 47 کتاب کار فارسی توضیح داده شد و انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم،نمایشنامه ای که در کلاس نوشتید، ارسال کنید. و صفحات 32 و 35 کتاب نگارش انجام شود. **** دخترهای عزیزم، برای نوشتن سوال 1 صفحه ی 32 کتاب نگارش دقت کنید، بند اول درس *دو خط اول درس * می باشد و بند آخر درس هم *سه خط آخر درس* می باشد.*****

قرآن سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: روخوانی صفحه ی 33 در کلاس انجام شد. صفحات 34 تا 36 تدریس و روخوانی شد.

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی با موضوع تهران خود را چگونه می‌سازید انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد، گواش، مقوا فابریانو اندازهA4، ماژیک، کاغذ رنگی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی با موضوع تهران خود را چگونه می‌سازید انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد، گواش، مقوا فابریانو اندازهA4، ماژیک، کاغذ رنگی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.جشن روز شکرگزاری همراه با تدریس مفاهیم اصلی انجام شد . با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: دوره مطالب یونیت1-2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: