فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: کاردرکلاس صفحه ی 59 از کتاب کار ریاضی علوی در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس صفحه ی 59 از کتاب کار ریاضی علوی که در کلاس انجام شد، ارسال شود.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: ارزشیابی درس سوم از کتاب کار علوم علوی (صفحات 181 و 182) در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، عکس صفحات 181 و 182 از کتاب کار علوم علوی که در کلاس انجام شد، ارسال شود.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: مرور از دروس 1 و 2 و 3 کتاب فارسی در کلاس انجام شد.

قرآن سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: تمرین روخوانی از کتاب قرآن (صفحات 27 و 28 و 30) انجام شد.

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز کاردستی کلاژ فصل پاییز انجام شد،تکمیل شود و عکس آن ارسال گردد. برای جلسه بعد مدادرنگی. ماژیک، پاستل روغنی دفتر نقاشی و کاغذ رنگی همراه داشته باشید.
تکلیف: امروز کاردستی کلاژ فصل پاییز انجام شد، تکمیل شود و عکس آن ارسال گردد. جلسه بعد مدادرنگی. ماژیک، پاستل روغنی دفتر نقاشی و کاغذ رنگی همراه داشته باشید.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. روخوانی داستان انجام شد . با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: فقط دیکته به صورت روزانه ارسال شود.
فعالیت: ***ارزیابی آبانماه*** ارزشیابی ماهانه آبانماه "مدادقرمز یک"از 29/آبانماه لغایت7/آذرماه اجراخواهد شد. با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیزمان

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 39 از کتاب ریاضی در کلاس انجام شد. سوال های 1 و 2 و 6 از صفحه ی 40 و سوال های 7 و 8 از صفحه ی 41 از کتاب ریاضی در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس صفحه ی 39 کتاب ریاضی که در کلاس انجام شد، ارسال شود. و صفحات 40 و 41 از کتاب ریاضی کامل انجام شوند و ارسال شوند.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: تمرین های 7 و 8 و 9 از صفحه ی 57 و صفحه ی 58 از کتاب کار علوم علوی در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس صفحات 57 و 58 از کتاب کار علوم علوی که در کلاس انجام شد، ارسال شود.

املا سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: املای کلاسی از درس چهارم کتاب فارسی (آواز گنجشک) گفته شد.جشن تولد دخترهای گل متولد فصل پاییز برگزار شد.
تکلیف: دخترهای گلم، املایی که در کلاس گفته شد، تصحیح کنید و با کلماتی که اشتباه نوشتید، جمله بسازید و عکس تصحیح شده ی املا را ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. روزهای هفته دوره شد . با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 35 انجام شود.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس همدلی،درک احساسات دیگران
تکلیف: تکلیف صفحه 23
فعالیت: ***ارزیابی آبانماه*** ارزشیابی ماهانه آبانماه از 29/آبانماه لغایت7/آذرماه اجراخواهد شد. با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیزمان

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: حل تمرین از نمونه سوال های فصل اول ریاضی و فصل دوم تا پایان ارزش مکانی در کلاس های حضوری انجام شد. ( سوال های 1 تا 6 در کلاس های حضوری انجام شد.)
تکلیف: دخترهای گلم، فایل نمونه سوال ریاضی برای شما در پرتال ارسال شد. ***** نیازی به نوشتن صورت سوال ها نیست، پاسخ ها را در دفتر خود بنویسید و ارسال کنید.**** ( دانش آموزانی که در کلاس های حضوری نبودند همه ی سوال ها را انجام دهند و دانش آموزانی که حضوری بودند، از سوال 7 تا 10 را انجام دهند.)

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. روزهای هفته تدریس شد و صفحه37 تکمیل شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 34 انجام شود.

هوش و ریاضی

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال 5 از صفحه ی 19 و از سوال 1 صفحه ی 20 قسمت های (الف) تا (ت) از کتاب هوش در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس این سوالات که در کلاس انجام شد، ارسال شود.
فعالیت: با سلام و احترام دخترهای گلم، برای کلاس های حضوری فردا موارد زیر را همراه داشته باشید: دفتر ریاضی یا دفتر مشق لوازم التحریر ( مداد ، پاک کن ، تراش و ... ) بطری آب وسایل بهداشتی( ماسک و الکل و دستمال کاغذی جیبی) با تشکر شیرودی توجه توجه در تمامی روز های حضوری دانش آموزان میبایست کتاب زبان- کتاب کار - دفتر و جزوه زبان راه به همراه داشته باشند. با تشکر دپارتمان زبان

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: کاردرکلاس صفحه ی 38 از کتاب ریاضی انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، فایل تکلیف ریاضی که برای شما ارسال شده، در دفتر خود بنویسید و انجام دهید.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 56 و سوال های 5 و 6 از صفحه ی 57 از کتاب کار علوم علوی در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، عکس سوالاتی که از کتاب کار علوم علوی در کلاس انجام شد، ارسال شود.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 30 کتاب نگارش مجدد در کلاس چک شد. در مورد سوال 8 از صفحه ی 37 کتاب کار فارسی علوی صحبت شد.از صفحه ی 40 کتاب کار فارسی علائم نگارشی داستان در جاهای خالی گذاشته شد و ضرب المثل مربوط به داستان گفته شد.
تکلیف: دخترهای گلم،صفحات 38 و 39 از کتاب کار فارسی علوی انجام شود. **** روز چهارشنبه از درس چهارم کتاب فارسی (آواز گنجشک) املای کلاسی گفته می شود.تمرین املا از این درس داشته باشید.****

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس ششم (بانوی قهرمان) تدریس شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، پاسخ های این درس را از فایل ارسال شده، در کتاب هایتان کامل بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مطالب قبل 2.مشاهده فیلم اموزشی 3. روخوانی متن مربوط به صفحه 35روخوانی و تمرین شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 33 انجام شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1.مشاهده فیلم اموزشی 2. اسامی اشکال هندسی تدریس و دوره شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: